Una quarta part de les llars estan insatisfetes amb el servei d'electricitat

Les telecomunicacions són el servei que provoca més queixes dels usuaris, segons Competència

Una quarta part de les llars espanyoles estan poc o gens satisfetes amb el servei de subministrament elèctric, segons l'enquesta periòdica que fa la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC). L'enquesta situa aquesta insatisfacció en el 25,9% de les llars, fet que suposa un punt i mig més que fa sis mesos.

En el cas del subministrament de gas natural, la insatisfacció baixa i se situa en un 14,5% de les llars, mentre que en els serveis de telecomunicacions, el pitjor resultat és per la banda ampla, amb un 18,4% d'insatisfets entre els enquestats, seguida de la televisió de pagament, amb un 17,8%. L'enquesta la fa Competència, amb una mostra de 4.249 llars i 8.660 persones de tot l'Estat.

El preu és la principal causa d'insatisfacció en els serveis, tant d'energia com de telecomunicacions, segons l'enquesta.

En el cas de l'electricitat, el 92,6% de les llars opinen que és massa cara, i més de la meitat (55,3%) creuen que el rebut de la llum o el sistema de tarifes és poc clar. La contractació també aglutina una bona part de la poca satisfacció amb el servei, perquè un 40% dels usuaris creuen que les clàusules contractuals són poc clares. A més, un 18,6% dels enquestats creuen que falta qualitat en el servei elèctric.

En el cas del gas natural, els que creuen que és massa car són el 87,4%, mentre que un 46% es queixen de la manca de claredat en les factures.

Els percentatges baixen en el cas de les telecomunicacions,  malgrat que el preu també és la causa de la insatisfacció (76,1% en telefonia fixa, 59,5% en banda ampla, 70% en la televisió de pagament, 67,4% en mòbils i 51,1% en internet mòbil). En el cas de les telecomunicacions es generalitza com a segona causa de poca satisfacció la manca de qualitat en el servei, sobretot en la banda ampla fixa (51,2%) i en internet mòbil (44,5%).

Reclamacions

Malgrat que els subministraments energètics són els que provoquen més insatisfacció, els serveis de telecomunicacions són els que generen més reclamacions per part dels usuaris. Més del 15% de les llars amb servei de banda ampla o telefonia fixa han presentat una reclamació el darrer any. En canvi, pel servei elèctric només han reclamat un 7,7% de les llars i en el cas del gas natural, el 6%.