El rebut de la llum va baixar un 6% al març, però és un 12,5% més car que fa un any

El primer trimestre es tanca amb una pujada del 21% respecte del mateix trimestre de l'any anterior per a una llar tipus

El preu domèstic de l'electricitat va experimentar al març una baixada del 5,9% respecte del febrer, però es va situar un 12,5% per sobre dels nivells marcats en el primer trimestre del 2016, segons dades de l' Institut Nacional d'Estadística (INE) corresponents a l'última revisió de l'índex de preus de consum (IPC).

El descens de preus al març es produeix després de la forta baixada, de l'11,9%, experimentada al febrer, que va succeir a l'increment del 8,8% al gener, un mes marcat per l'augment de la demanda per l'onada de fred, l'escàs recurs hidràulic, la menor contribució de l'eòlica i l'encariment del gas i del carbó.

Comprova a quina hora serà més barata la llumLa baixada al març, sumada a la de febrer, interromp vuit mesos consecutius de pujades en el rebut de la llum. A més, l'INE mostra que, si s'observen els dos primers mesos de l'any, el rebut marca un preu acumulat un 9,7% inferior al registrat en els dos últims mesos del 2016.

Si es prenen els resultats del simulador de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) per a una llar mitjana, el rebut d'electricitat es va abaratir un 6% al març respecte del febrer, segons els càlculs que ha fet l'agència Europa Press.

En concret, la factura mitjana per a un consumidor domèstic va ser de 65,67 euros al març. D'aquest import, 14,88 euros corresponen al terme fix, 36,76 euros al consum, 2,64 euros a l'impost d'electricitat i 11,4 euros a l'IVA. Si es compara el rebut del març amb el del febrer, s'aprecia un descens del 6,3%. Per fer un càlcul homogeni, s'han pres els 28 primers dies de març per al seu contrast amb el nombre equivalent de dies de febrer.

Després de la baixada del març, el primer trimestre de l'any es tanca amb una pujada del 21% respecte del mateix període del 2016 per a aquesta llar tipus.

La pujada de preus al gener ha contribuït al fet que  el rebut del primer trimestre s'hagi situat en 212 euros, davant 175 euros en el mateix període de l'any anterior. En aquest cas, per fer un càlcul homogeni, com que el 2016 va ser any de traspàs, s'han pres els 90 primers dies de cada exercici.

Aquest rebut de la llum correspon a un consumidor mitjà similar a l'utilitzat pel ministeri d'Indústria en els seus càlculs, amb una potència contractada de 4,4 quilowatts (kW) i una demanda anual de 3.900 quilowatts hora (kWh), pròpia d'una família amb dos fills.