La regularització del govern espanyol només treu de l'economia submergida 25.000 treballadors de la llar

El 30 de juny va acabar el període transitori per afiliar-se al Règim General de la Seguretat Social pel sector

El secretari d'Estat de la Seguretat Social, Tomás Burgos, ha assegurat avui que el pla per integrar el treball de la llar al Règim General de la Seguretat Social només ha permès fer sortir de l'economia submergida 25.000 empleats de la llar.

El passat 30 de juny va acabar el termini transitori començat el gener passat per que els afiliats al règim especial de la llar –ara desaparegut– passaran al Règim General

Segons Burgos, que ha evitat donar un percentatge sobre l'economia submergida que hi ha en el sector de la llar, aquestes 25.000 persones no suposen un "increment molt significatiu" de noves altes. Segons el secretari d'Estat ha opinat que és probable que s'haguessin produït sense el procés d'integració.

El mecanisme d'integració estableix que els treballadors fixos en una llar que, a 30 de juny, no s'haguessin canviat al règim general passen automàticament a aquest, mentre que els fixes-discontinus que treballen per a diverses llars se'ls ha donat de baixa.

Pel que fa aquests, Tomás Burgos els ha xifrat en un 35.000 i ha afirmat que el Ministeri de Treball i Seguretat Social se centrarà en aquest grup properament.

D'aquests, una "part important", més de 7.500 estan en procés de mecanització del propi sistema per incorporar-los pel que, segons el secretari d'Estat de la Seguretat Social només han quedat 28.000 persones fora del Règim General de la Seguretat Social.

Tomás ha aclarit que poden optar per diverses possibilitats: donar-se d'alta ells mateixos en el Règim General o en el d'autònoms, subscriure convenis especials amb la Seguretat Social per a garantir-se una prestació per jubilació o treballar en empreses que presten serveis domèstics.

"És aviat" per conèixer què passarà amb les persones en activitat discontínua, però una "part substancial progressivament serà absorbida pel sistema", ha afirmat Tomás Burgos.

Per això, ha reiterat que al que menys ha contribuït el procés d'integració és a que aflori l'economia submergida del sector, quelcom que, ha avançat, haurà d'estudiar en el Parlament i amb els agents socials.

Tot i això, el secretari d'Estat ha precisat que no es pot parlar de fracàs ja que hi ha objectius que s'han cobert com la dignificació de la tasca dels empleats de la llar o el fet que s'hagi incrementat la seva protecció.

Pel que fa a les dades d'afiliació de juny (van pujar en 31.332 persones, fins les 17.027.843) les ha qualificat de bones i ha evitat avançar si aquesta tendència ascendent seguirà en els propers mesos.