La renda agrària de Catalunya va augmentar un 3,36% l'any 2016

El descens dels costos de producció trenquen la tendència a la baixa dels últims anys

La renda agrària de Catalunya va incrementar, a preus corrents, un 3,36% l’any 2016 respecte al 2015, fins a arribar als 1.723,6 milions d’euros, davant dels 1.667,5 de l'any anterior, segons les dades avançades aquest dijous pel departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat. Així, el 2016 es va trencar la tendència a la baixa dels últims anys.
 
Els consums intermedis (costos de producció), amb un gran pes dins d’una producció agrària tan intensiva com la catalana, van disminuir un 4,2%, segons els departament, que assenyala aquest factor com el principal impulsor del creixement.

La producció final agrícola va pujar un 3,1% i el valor de la producció final ramadera va ser inferior en un 2,41%. El resultat final és aquest increment del 3,36% de la renda agrària el 2016 en relació amb el 2015.
 
Els consums intermedis són els que van tenir un comportament més favorable envers la renda. La disminució és atribuïble a una important reducció de la despesa en aliments per al bestiar i a la baixada del preu de l’energia, carburants i lubricants, que van compensar la pujada de preus de llavors i plançons i dels fertilitzants.


Caiguda dels preus de la ramaderia

L’augment del valor de la producció final agrícola va ser degut, principalment, a una molt bona producció de cereals, que va compensar uns preus pitjors que l’any 2015, i a uns preus de la fruita fresca relativament millors que els del 2015. Tots dos productes van compensar la davallada del valor dels fruits secs i de l’oli d’oliva.
 
Pel que fa a la producció final ramadera, la causa de la davallada cal buscar-la en la baixada generalitzada dels preus de tots els productes ramaders, tret del boví, que va incrementar gairebé un 3% la producció i un 4% el preu.