Publicitat
Publicitat

Set retallades que el govern espanyol no va explicar i que publica el BOE

La lletra menuda de les retallades ha deixat diverses sorpreses

La publicació al BOE de les retallades que va an unciar entre dimecres i divendres el govern espanyol ha deixat diverses sorpreses. A més de les pujades de l'IVA an unciades , la liberalització comercial, la reducció de l'estructura m unicipal, les retallades als f uncionaris, els canvi de la llei de costes, l'augment de l'IRPF per a serveis professionals i la retallada a la llei de dependència, s'inclouen alg unes mesures no an unciades pels ministres ni pel president espanyol.

Suspensió de l'atur :  l'Administració General de l'Estat podrà suspendre l'abonament de la prestació per desocupació "quan s'apreciïn indicis suficients de frau" en el curs d'investigacions realitzades pels òrgans competents en matèria de lluita contra el frau, a més, la sortida a l'estranger, "per qualsevol motiu o durada", interromprà la inscripció com a d emandant d'ocupació.

Eliminació de la prestació als més grans de 45 anys : l'Estat ha eliminat el subsidi especial a què tenen dret els aturats més grans de 45 anys quan esgoten la seva prestació contributiva.

Retallada oculta en dependència: A banda de la reforma de la llei anunciada, el govern espanyol ha aprovat una reducció de més del 13% del finançament que aporta a les comunitats autònomes en funció del nombre de beneficiaris. Així, si l'any passat l'Estat va aportar 210,4 milions d'euros a Catalunya per aquest concepte, enguany aquesta xifra es veuria reduïda en uns 28 milions d'euros.

Lloguer jove : es redueix en un 30% la renda bàsica d' emancipació per als joves que ja la reben es va eliminar a finals d'any, però es van mantenir les ja concedides.

Paga de Nadal : no queda clar que es torni la paga extra de Nadal als f uncionaris; es farà només si es compleixen els objectius de dèficit.

Deducció per habitatge: a més d'eliminar la deducció per habitatge, el govern ha eliminat la compensació per als que es van comprar una casa abans del 2006, quan hi havia una deducció d' un 25%, que es va rebaixar a un 15% a partir d'a quell anys, però sense efectes retroactius, segons informa 'Cinco Días'.

Xifren la retallada: ja fora del BOE, el govern espanyol ha donat avui més informació sobre la recaptació que es derivarà de les diverses mesures. Ho ha fet en un document en anglès i per a la pr emsa estrangera. I se'n desprèn que la partida més important són els 22.100 milions d'euros que l'executiu liderat per Mariano Rajoy preveu recaptar amb la pujada de l'IVA alg uns productes passen d'una gravació del 8% al 21%.

Més continguts de

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT