LABORAL

Incompliment de la Carta Social Europea

El Consell d'Europa considera “injust” i “molt baix” el salari mínim a Espanya

El Comitè Europeu de Drets Socials assenyala que Espanya tampoc s'ajusta a la Carta Europea en alguns aspectes relatius a les vacances pagades anuals

El salari mínim interprofessional espanyol, que el 2009 es va establir en 629 euros, és "manifestament injust" i "molt baix", segons conclou un informe publicat avui pel Comitè Europeu de Drets Socials del Consell d'Europa.

Segons el document, el salari mínim a Espanya no s'ajusta a al Carta Social Europea, que reconeix en el seu article 4.1 el dret dels treballadors a percebre una remuneració "suficient" que els proporcioni, a ells i als seus familiars, "un nivell de vida decorós".

L'informe ja va assenyalar fa tres anys que el salari mínim estava clarament per sota del 60% de la mitjana de la UE.

A més a mes, és crític amb la legislació, perquè permet que es treballi 60 hores a la setmana, la qual cosa obre la porta a jornades de 12 hores al dia, una situació que tampoc preveu la Carta Social.

L'informe europeu apunta també a l'incompliment de l'article 2.3 relatiu a les vacances anuals pagades, ja que a Espanya, en cas de malaltia o accident durant aquest període, el treballador "no té dret a recuperar aquests dies perduts".

El Consell d'Europa sí que felicita Espanya per la igualtat d'homes i dones, que impedeix que les vacances coincideixin amb situacions de maternitat, part o lactància.

Tot i això, critica que en tres anys no hi hagi hagut millores, per exemple, en la remuneració de les hores extres (només la meitat de treballadors percep la remuneració màxima segons els convenis).

Espanya va ratificar la Carta Social Europea al 1980 i va signar la Carta revisada l'any 2000, tot i que encara no l'ha ratificat, que inclou drets a la protecció contra l'exclusió social, contra l'assetjament sexual i drets dels representants dels treballadors.

A diferència de països com França, Itàlia o Portugal, Espanya no ha reconegut a les ONG el dret de presentar reclamacions contra els estats davant el Comitè Europeu de Drets Socials.