La sinistralitat a la feina es dispara en el primer semestre

Hi ha hagut un 11% més d'accidents i 30 víctimes mortals. La Generalitat té al punt de mira les 263 empreses amb més sinistres

Els accidents laborals creixen de manera preocupant a Catalunya i ja han causat 30 víctimes mortals entre el gener i el juny. Els accidents han repuntat un 11,6%, un ritme força superior al creixement que, en paral·lel, està experimentant l'ocupació. En el mateix període, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social ha crescut un 3,5%.

Si es calcula en termes de taxa de sinistralitat –nombre d'accidents per cada 100.000 treballadors–, l'augment és del 5,5%. Creixen sobretot els accidents lleus, que són majoria, però també ho fan els greus. En el cas dels mortals, hi ha un descens de les víctimes (la taxa es redueix un 32%) que s'ha de matisar perquè l'accident aeri de Germanwings de l'any passat va sumar 28 víctimes compatibilitzades com a morts en accident laboral.

Si es descompten els morts en l'accident aeri, la xifra de víctimes a la feina supera la del 2015 aquest semestre. Dels 30 treballadors morts, 19 van ser víctimes d'accidents per causes no traumàtiques com infarts i vessaments cerebrals, i 11, per causes traumàtiques. Per sectors, 21 dels morts pertanyien a activitats del sector serveis, cinc a indústria, tres a la construcció i un a l'agricultura.

Entre aquestes víctimes, n'hi va haver dues que van morir en accidents de trànsit, que són considerats accidents en el trajecte ('in itinere') quan algú va o torna de la feina a casa. Aquest tipus d'accidents, siguin de la gravetat que siguin, també han repuntat un 10% aquest primer semestre.

"El mercat de treball es recupera, però també sembla que es recuperen velles xacres i part de la culpa la té el mercat de treball que estem construint", ha lamentat el secretari general del departament de Treball, Josep Ginesta. Algunes de les principals causes rere el repunt, ha dit, són  l'alta temporalitat, el ritme de treball més intens després de la retallada de plantilla durant la crisi i una certa "relaxació" per part d'algunes empreses.

Una 'llista negra' amb 263 noms

A la vista de les dades, la Inspecció de Treball vol intensificar la tasca de vigilància i control de la prevenció i posar el focus en les empreses que concentren més accidents. Segons Ginesta, la llista ja està feta: són 263 empreses que representen el 0,1% de totes les empreses a Catalunya però que concentren el 15% dels accidents.

Per sectors, n'hi ha sis que són els que més preocupen per l'alta incidència i que són les indústries manufactureres, la construcció, el comerç a l'engròs, la reparació de vehicles, el transport i emmagatzematge, l'hostaleria i les activitats administratives i serveis auxiliars.