MERCAT LABORAL

La taxa d’absentisme laboral toca sostre

Les baixes per accidents a la feina van créixer el 2017 fins a màxims històrics

L’anomenat “efecte crisi” sembla que, per ara, ha desaparegut. I és que la taxa d’absentisme laboral a Espanya, un dels paràmetres que més varien entre els períodes de bonança o de recessió econòmica, va assolir l’any 2017 el seu màxim històric fins a arribar al 5%.

Així es desprèn de l’últim informe publicat per la companyia de recursos humans Adecco sobre absentisme laboral, en què es fa palès un canvi de tendència respecte a les ràtios registrades durant els anys més durs de la crisi econòmica. En aquest sentit, les dades de l’any passat -l’últim període del qual es té constància- superen els nivells del 2007. Així, si entre els anys 2000 i 2007 l’absentisme laboral va augmentar del 3,7% al 4,95%, el mateix component va experimentar una caiguda notable durant els anys de recessió i es va situar en el 4,1% el 2014. En tres anys (2014-2017), des que es perceben lleugeres millores en l’economia, la ràtio d’absentisme ha pujat un 21%.

La taxa d’absentisme, és a dir, el percentatge d’hores no treballades sense comptar vacances, festius o hores perdudes, està estretament relacionat amb els índexs d’ocupació i, per tant, també amb l’estabilitat laboral. En aquest sentit, com més ocupació, més absentisme.

Per aquest mateix motiu s’ha incrementat, també, la taxa d’absentisme per incapacitat temporal (IT), que ha arribat al 3,58%. Del total de processos de baixa per IT durant l’any anterior, el 86,36% responen a contingències comunes -accidents no laborals o malalties comunes- i el 13,64% corresponen a qüestions professionals -accidents de feina o malalties professionals.

Tendència a l’alça

En aquesta línia, des de Comissions Obreres (CCOO) de Catalunya adverteixen de la tendència a l’alça dels accidents laborals des de l’any 2013, any en què es va començar a percebre el creixement econòmic. No obstant això, el sindicat considera que el punt clau és saber si les empreses adoptaran “mesures de prevenció de riscos per complir els mínims exigibles”. De fet, en el primer semestre de l’any actual s’han produït 47.291 accidents amb baixa, 280 dels quals han sigut greus, 46.981 lleus i 30 mortals.

I és que la taxa d’absentisme per incapacitat temporal, tant causada per malalties com per accidents professionals, s’ha disparat un 32% des del 2014. L’estudi d’Adecco, a més, determina quatre patologies que concentren el 67% de les baixes per incapacitat temporal: les infeccioses, amb 8,76 baixes de cada 100 treballadors, les de trastorns musculoesquelètics, amb 8,48 processos de baixa, els traumàtics, 3,26 baixes, i psiquiatria, 1,68 amb una durada mitjana de 95,65 dies de baixa. L’informe, a més, estableix que el percentatge d’absentisme per IT disminueix a mesura que augmenta l’edat del treballador. Per tant, són els empleats més joves els que més sol·liciten la baixa, tot i que la durada d’aquesta sí que augmenta amb l’edat. Els treballadors més veterans assoleixen els 1.692 dies per cada 100 homes més grans dels 49 anys i 2.237 en el cas de les dones de la mateixa edat. En definitiva, la despesa d’absentisme per IT representa 76.449 milions d’euros, un 5,46% del PIB.