Els turistes estrangers van caure un 2,4% al maig però van gastar un 5% més

Gairebé una quarta part de la despesa dels visitants forans a l'Estat es va fer a Catalunya

El nombre de turistes estrangers que van visitar Catalunya al maig va caure un 2,4%, fins a situar-se en 1.874.676 persones, respecte al maig de l'any passat, segons l'Estadística de Moviments Turístics a les Fronteres (Frontur) que publica l'institut d'estadística espanyol. En el conjunt de l'Estat, el nombre de visitants estrangers durant el mes de maig va sumar 8.084.173 persones, un 1% més.

En l'acumulat dels primers cinc mesos del 2018, Catalunya ha rebut 6.529.377 persones, un 2,1% menys que en el mateix període de l'any passat, mentre que a l'estat espanyol aquesta xifra es va situar en 28.573.668 persones, un 2% més.

La despesa total realitzada pels turistes internacionals a Catalunya al maig es va situar en 1.915 milions d'euros, un 5,2% més que al maig de l'any passat, segons la mateixa enquesta. En el conjunt de l'estat espanyol, aquesta despesa de viatgers forans va sumar 8.155 milions d'euros, cosa que suposa un increment del 2,9% en relació amb el mateix període de l'any passat.

Al maig un 23,5% del total de la despesa dels turistes estrangers a l'Estat es va fer a Catalunya, que va ser la comunitat de l'Estat amb el nivell de despesa més elevat. La despesa mitjana per turista a Catalunya es va situar al maig en 1.021 euros, un increment d'un 7,8%, i a l'estat espanyol en 1.009 euros, l'1,8% més. L'enquesta de despesa turística indica que la despesa mitjana diària dels turistes estrangers a Catalunya va ser de 201 euros, un 9,3% més.

França, el principal emissor de turistes

A Catalunya, el principal país emissor de turistes estrangers el mes de maig va ser França, amb el 23,1% del total de visitants d'altres països, mentre que al conjunt d'Espanya el principal país emissor va ser el Regne Unit, amb un 24,6% del total.

Catalunya ha sigut la destinació principal dels turistes estrangers que van arribar a l'estat espanyol al maig, concretament gairebé una quarta part, un 23,2% dels viatgers forans que van optar per visitar l'Estat. La segona comunitat autònoma va ser les Illes Balears amb el 21,1% del total.