BANCS

El 62% dels usuaris no està satisfet amb la seva entitat bancària

El 57% dels espanyols estaria disposat a canviar de banc, segons la FUCI

Segons una enquesta realitzada per la Federació d'Usuaris Consumidors Independents (FUCI), el 62% dels usuaris no estan satisfets amb la seva entitat bancària.

L'estudi, fet sobre una mostra de 1.000 consumidors amb l'objectiu de conèixer el seu grau de satisfacció en relació amb les seves entitats bancàries, també contempla els motius pels quals els insatisfets no canvien de banc i les condicions que portarien els usuaris a fer-ho. Segons l'enquesta, un 36% no canvia per compromís de permanència, un 21% perquè coneix algú de l'entitat, un 18% perquè hi porta tota la vida, un 15% per raons de proximitat, un 6% per mandra i el 4% restant per altres motius no especificats.


Amb tot, un 57% dels usuaris enquestats afirma que està disposat a canviar de banc. Dins d'aquest grup, quasi quatre de cada deu canviaria d'entitat si li milloressin les condicions de la hipoteca i un 29% canviaria si no li cobressin comissions.