EDITORIAL

El consens amb la reforma de l'Estatut, un primer punt d'acord

L'eliminació dels aforaments no hauria de ser flor d'un dia, perquè els partits haurien de mostrar més capacitat per assolir consensos en qüestions clau

El consens que mostren els diferents grups polítics a l'hora d'abordar una reforma de l'Estatut d'Autonomia sembla, a primera vista, un bon punt d'inici d'una legislatura diferent. Tot i que la reforma per eliminar els aforaments dels polítics de Balears (diputats i membres del Govern) és puntual, no deixa de ser un acord entre formacions diferents, una situació que no es va produir en tota la legislatura passada.

Tothom està d'acord, sobretot en un context en què la ciutadania exigeix una regeneració de la política, que els polítics no han de mantenir privilegis. I l'aforament no deixa de ser un privilegi. És una mesura que en origen era de protecció, però que s'ha acabat desvirtuant i no té correlació en altres estats democràtics, on allò que es prioritza és que tots els ciutadans siguin jutjats pels mateixos tribunals. A la pràctica suposa atorgar una condició diferenciada a determinats càrrecs respecte de la resta de ciutadans, el privilegi de ser jutjats per un tribunal diferent només per la seva condició (en aquest cas de polítics) i encara que el suposat delicte pel qual són jutjats no tingui res a veure amb l'activitat que els ha conferit el privilegi. La figura és ara difícilment justificable.

L'eliminació dels aforaments dels polítics balears no acabarà amb els aforaments perquè continuaran gaudint d'aquesta figura altres polítics d'àmbit estatal o autonòmic i membres d'altres estaments, com el judicial, però pot contribuir a llançar un missatge a la ciutadania. Un missatge que evidenciï que la classe política ha entès la petició de la ciutadania de regeneració democràtica i està donant una resposta. Una resposta que també encaixa amb el plantejament de canvi i de diàleg que estan fent els nous governants.

L'acord per reformar en aquesta direcció l'Estatut d'Autonomia s'ha de destacar per inusual, però en realitat no ho hauria de ser. Els partits haurien de demostrar una major capacitat a l'hora de posar-se d'acord en allò que s'anomenen qüestions d'Estat. Caldrà veure si aquest primer punt de trobada, el primer en molt temps, no és només una flor d'un dia.