Educació

63 centres educatius tindran nou director el proper curs

La Conselleria d'Educació avança la convocatòria perquè els candidats tinguin més temps per elaborar bons projectes

La Direcció General de Planificació i Centres continua endavant la ronda de reunions que va iniciar el desembre passat amb els centres educatius de Mallorca i aquesta setmana es traslladarà a Menorca i Eivissa per trobar-se amb la resta de centres que enguany participaran en el procés de convocatòria per elegir nou director. A la reunió assistiran el director general de Planificació i Centres, Antoni Morante, amb la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria F. Alorda, i els delegats territorials de cada illa. En total a Balears hi ha 64 centres implicats, 44 dels quals són a Mallorca, 11 a Menorca i 9 a Eivissa.

La reunió servirà per explicar les característiques del procés de convocatòria de concurs de mèrits, publicada en el darrer BOIB de l’any 2015, i aclarir qualsevol qüestió. Amb aquesta iniciativa, la Conselleria d’Educació i Universitat vol impulsar un nou model de direcció centrat en noves competències més directament relacionades amb la dinamització dels centres amb l’objectiu de promoure l’èxit escolar. La finalitat és assegurar-se que les escoles disposin d'una direcció que sigui coherent amb el projecte educatiu del centre, ja que consideren que és un fet indispensable per aglutinar i orientar els esforços de tot el professorat i tota la comunitat educativa. Per aquest motiu, la Conselleria ha decidit avançar la convocatòria que tradicionalment es feia el mes de març i permetre que els futurs nous directors disposin de més temps per elaborar un bon projecte educatiu i facilitar la participació de candidatures a tots els centres educatius.

Millor formació

Amb aquesta mesura, la Conselleria pretén posar punt final a la "manca de formació" que asseguren que hi ha hagut fins ara sobre la funció directiva. Això es va fer especialment evident el mes d’octubre passat, quan es convocaren dos cursos de formació de 120 hores: un per als cossos de mestres i l’altre per al de professors i altres tipologies de centres. Aquesta formació estava pensada per a docents que no estan acreditats ni habilitats per exercir la funció directiva i que sumen  menys de dos anys d’experiència en la responsabilitat de direcció d’un centre educatiu. Inicialment s’oferiren 60 places, 30 per a mestres i 30 per a la resta, que es manifestaren clarament insuficients. Una vegada tancada la inscripció, el nombre de sol·licituds rebudes fou de 354 (187 mestres i 167 d’altres cossos).

Davant aquesta demanda, es va decidir doblar els cursos previstos, no només per donar resposta a les sol·licituds, sinó també des del convenciment que es tracta d’una formació estratègica per afavorir la presentació de candidatures quan es convoquen eleccions de directors en els centres educatius. Així, al llarg del curs 2015/16 rebran formació 120 docents, 60 del cos de mestres i 60 de Secundària i d’altres centres específics. Avui, 11 de gener, comencen aquests nous cursos.

Per tal de donar resposta als 239 docents que han quedat en llista d’espera, 119 de mestres i 120 dels altres, el proper curs es preveu continuar oferint aquesta activitat formativa, a més de posar en marxa la formació d’actualització en competències directives per als directors i directores que faci dos o més anys que es trobin exercint o que ja disposin de la corresponent habilitació o acreditació.