Vicent Serra confirma que no hi haurà radioteràpia a Eivissa el 2014

El president del Consell no podrà complir amb el compromís que havia adquirit, ja que encara es trigarà entre tres i sis mesos a adequar les instal·lacions perquè els malalts puguin rebre aquest tractament

"L'hospital de Can Misses tindrà en funcionament un servei de radioteràpia oncològica el desembre de 2014". Són paraules del president del Govern de les Illes Balears, José Ramón Bauzá, fetes l'octubre de 2013. Una promesa que no es farà realitat perquè aquest dimarts el president del Consell Insular d'Eivissa, Vicent Serra, ha confirmat que la radioteràpia no arribarà a les Pitiüses abans de febrer de 2015.

Serra, que va lligar el seu futur a l'arribada del servei de radioteràpia oncològica a Can Misses, ha assegurat que, malgrat aquest retard, els malalts de càncer pitiüsos hauran de deixar de desplaçar-se a Mallorca per rebre el tractament durant aquesta legislatura. "En un termini de dues o tres setmanes s'efectuarà l'adjudicació definitiva de la radioteràpia a l'empresa que la posarà en funcionament i, per tant, puc assegurar que tindrem radioteràpia", ha afirmat.

El president del Consell Insular ha reconegut que el tràmit administratiu del concurs d'adjudicació de la radioteràpia entre les empreses interessades –recordem que la gestió de la radioteràpia serà externalitzat– s'ha retardat per innombrables aspectes tècnics i per les al·legacions que hi han realitzat les empreses. "He seguit aquest procés ben atentament i, a dia d'avui, he d'admetre que la demora ens impedirà complir el termini promès de desembre de 2014", ha confessat. Una vegada que s'hagi adjudicat, l'empresa concessionària tindrà entre tres i sis mesos de temps per posar el servei en funcionament. Per aquest motiu, mai serà abans de febrer de 2015.

El PSOE exigeix explicacions i recorda que Serra "hipotecà el seu càrrec"

Per la seva banda, Pilar Costa, diputada i portaveu del PSIB-PSOE, ha demanat la compareixença urgent del conseller de Salut del Govern, Martí Sansaloni, perquè doni explicacions sobre el retard en l'adjudicació d'aquest servei i en la posada en marxa. Costa ha exigit a Sansaloni i a Vicent Serra "que donin la cara" i expliquin per què no serà possible disposar d'aquest tractament el mes de desembre.

La diputada socialista ha recordat que "els dirigents del PP, començant per Vicent Serra mateix, van prometre i hipotecar el seu propi càrrec en dir que això seria una realitat abans que acabàs l'any". Costa també ha afegit que "el PSOE no deixarà passar l'ocasió d'interpel·lar el president Bauzá i preguntar-li sobre aquest tema en el ple del debat sobre política general que es durà a terme al Parlament la setmana que ve. "Ens comprometem a presentar una proposta de resolució instant el Govern a complir els terminis establerts, perquè es tracta d'un assumpte molt sensible", ha conclòs Costa.

Per part seva, la portaveu del Moviment Pitiús Pro Radioteràpia, Carmen Tur, ha demanat la dimissió tant de Vicent Serra com del conseller Martí Sansaloni: "Aquests senyors ens van donar la seva paraula que la radioteràpia arribaria el 2014, però està vist que no tenen paraula".

L'Hospitalde Can Misses tindrà en funcionament un servei de radioteràpiaoncològica al desembre de 2014”. Són paraules del president delGovern Balear, José Ramón Bauzá, fetes a l'octubre de 2013. Unapromesa que no es farà realitat perquè avui el presidentdel Consell Insular d'Eivissa, Vicent Serra, ha confirmat que laradioteràpia no arribarà a les Pitiüses abans de febrer de 2015.


Serra,que va lligar el seu futur a l'arribada del servei de radioteràpiaoncològica a l'Hospital de Can Misses, ha assegurat que malgrataquest retard els malalts de càncer pitiüsos hauran de deixar dedesplaçar-se a Mallorca per rebre el seu tractament durant aquestalegislatura: “En un termini de dues o tres setmanes s'efectuaràl'adjudicació definitiva de la radioteràpia a l'empresa que laposarà en funcionament i, per tant, puc assegurar que tindremradioteràpia”.


Elpresident del Consell Insular ha admès que el tràmit administratiudel concurs d'adjudicació de la radioteràpia entre les empresesinteressades -recordem que la gestió de la radioteràpia seràexternalitzada- s'ha retardat per innombrables aspectes tècnics iper les al·legacions que han realitzat les empreses durant aquestprocès. “He seguit aquest procés ben atentament i, a dia d'avui,he d'admetre que la demora ens impedirà complir el termini promèsde desembre de 2014”. Una vegada s'hagi adjudicat, l'empresaconcessionària tindrà entre tres i sis mesos de temps per posar enfuncionament el servei. Per tant, mai seria abans de febrer de 2015.


Serraha manifestat que ha convocat als representants de totes lesassociacions de lluita contra el càncer de les Pitiüses a unareunió aquest dimecres per explicar-lis en primera persona com haevolucionat tot aquest procés: “Tinc el deure explicar aquestasituació” ha declarat.


ElPSOE i les associacion contra el càncer exigeixen explicacions


Perla seva banda, la diputada i portaveu del PSIB-PSOE Pilar Costa, hademanat la compareixença urgent del conseller de Salut del Govern,Martí Sansaloni, perquè doni explicacions sobre el retard enl'adjudicació d'aquest servei. Costa ha exigit a Sansaloni i aVicent Serra “que donin la cara” i ha recordat que “elsdirigents del PP, començant per Vicent Serra, van prometre i vanhipotecar el seu propi càrrec en què això seria una realitat abansque acabés l'any”. Costa també ha afegit que “el PSOE nodeixarà passar l'ocasió de preguntar al president Bauzá sobreaquest tema en el ple del debat sobre política general que secelebrarà la setmana que ve”.


Perla seva banda, la portaveu del Moviment Pitiús Pro Radioteràpia,Carmen Tur, ha demanat la dimissió tant de Vicent Serra com delconseller Martí Sansaloni: “Aquests senyors ens van donar la sevaparaula que la radioteràpia arribaria al 2014, però està vist queno tenen paraula”.