Vila obrirà un cens per a interessats a acollir refugiats

Sol·licita al govern d'Espanya que engegui totes les mesures en el si de la Unió Europea per solucionar de manera urgent la crisi de les persones refugiades

L'Ajuntament d'Eivissa obrirà un cens per a la persones i empreses interessades a acollir a refugiats, segons indiquen en un comunicat institucional.

Tots els partits polítics que integren el ple de l'administració municipal han acordat fer una declaració institucional per a l'admissió humanitària dels refugiats. Aquesta declaració, que es portarà al proper ple de l'Ajuntament perquè sigui aprovat de manera unànime per tots els regidors, se signarà dilluns que ve en presència dels representants de tots els partits polítics.

Eivissa sol·licita en aquest document al govern d'Espanya que engegui totes les mesures en el si de la Unió Europea per solucionar de manera urgent la crisi de les persones refugiades. Així mateix, el Consistori es posa a la disposició del govern central per a l'acolliment temporal d'aquestes persones, segons les capacitats del municipi.

Finalment, l'Ajuntament d'Eivissa convida la resta d'institucions que redactin de manera conjunta una proposta concreta sobre l'acolliment de refugiats per enviar-la al govern espanyol.