El Pi creu que la pujada d'imposts del Govern "repercutirà una vega més en la butxaca dels ciutadans"

El Pi s'ha compromès avui a analitzar el projecte de pressuposts de la comunitat autònoma per al 2016 aprovat avui pel Govern balear amb la finalitat de millorar-los i garantir l'estabilitat econòmica i la continuïtat per a les petites i mitjanes empreses de Balears.

El grup parlamentari ha destacat en un comunicat que el veritable problema de la Comunitat és " l'estat en fallida en què es troba", que requereix una millora en el finançament que al seu torn reverteixi en la millora dels serveis públics i permeti que Balears deixi d'estar a la cua en inversió sanitària, educativa i en serveis socials. El Pi considera que un deute de 9.000 milions d'euros llastra la prosperitat de la Comunitat i ha recordat que és partidari de "fer un front comú davant Madrid per a la millora del finançament".

D'altra banda, la formació regionalista ha criticat que el Govern hagi optat per una  pujada d'imposts que considera que repercutirà "una vegada més en la butxaca dels ciutadans" i ha destacat que si bé "hi ha més doblers per elaborar els pressuposts, també hi ha més càrrega impositiva". Encara que es parla d'una "reforma fiscal distributiva", El Pi ha recalcat que la previsió és augmentar la recaptació a través dels impostos en un 25% els tributs cedits i en un 58,2% els propis, principalment mitjançant la taxa turística. El Pi s'oposa a una pujada d'imposts que afecta el tram autonòmic de l'IRPF, l'impost de successions i donacions i el de transmissions patrimonials.