ILLES TECNOLÒGIQUES

El núvol

El núvol ha canviat de significat, de fenomen meteorològic a conjunt de dades emmagatzemades i gestionades en servidors llunyans que es comercialitzen com a serveis. Però quines són les bondats d’aquesta moda en el món tecnològic?

La computació distribuïda i els grans servidors no són res nou, és la manera en què es comercialitzen les aplicacions el que està canviant. El cost de la capacitat computacional i de l’emmagatzematge de dades es redueix any rere any i el coneixement es globalitza.

La informàtica com un servei té molts d’avantatges i alguns inconvenients. Començarem per les seves principals virtuts:
– No cal inversió inicial. Per a les empreses, pot suposar una barrera gran per accedir a certes aplicacions el seu cost inicial, en canvi un servei que es paga mensualment i segons l’ús que se’n fa pot ser molt avantatjós.
– Millora contínua i manteniment. El client no s’ha de preocupar del manteniment de l’aplicació ni dels servidors on estan funcionant. A més, és habitual que el desenvolupador faci millores al producte de manera continuada sense que el client hagi de fer res.
– Escalabilitat. Si el nostre negoci creix, també ho fa l’eina que estam emprant i, en general, simplement per un cost mensual més gran, però no caldrà fer una nova inversió.

Ara, els inconvenients.
– Dependència del proveïdor. Hem de cercar serveis que ens donin garanties de continuïtat i que tinguin un preu que no es dispari si l’ús creix.
– Pèrdua de control sobre les dades. Hem de tenir la seguretat que les dades que passam al nostre proveïdor continuen sent nostres i no en perdem el control.

Podem trobar solucions al núvol per substituir els nostres servidors i no haver de fer grans inversions per actualitzar la infraestructura de l’empresa o per contractar aplicacions concretes com ara un CRM o un gestor de correu.

Segurament, com a empreses, pot suposar un estalvi important passar-nos al núvol, però ho hem de fer sempre de mans d’un expert que pugui avaluar les implicacions a mitjan termini d’aquest canvi.

El + vist

El + comentat