Especials 03/05/2021

175 projectes socials ajudaran més de 48.000 persones en situació de vulnerabilitat agreujada per la pandèmia

La Fundació ”la Caixa” destina 5 milions d’euros a impulsar aquesta nova convocatòria a Catalunya i donar resposta als reptes actuals

2 min
El suport a l’autonomia de persones amb discapacitat forma part dels àmbits de la Convocatòria Catalunya 2020.

La Fundació “la Caixa” presenta els 175 projectes seleccionats en la resolució de la primera edició de la Convocatòria Catalunya 2020, la finalitat de la qual és col·laborar amb organitzacions no lucratives per impulsar iniciatives dirigides a persones en situació de vulnerabilitat social. El 2020 es van reformular els ajuts de l’antic conveni amb la Generalitat de Catalunya per donar continuïtat a aquesta contribució, que s’afegeix a les convocatòries socials de la Fundació ”la Caixa”.

Diferents entitats socials de Catalunya rebran més de 5 milions d’euros per desenvolupar els projectes seleccionats, amb els quals més de 48.500 persones en situació de vulnerabilitat tindran oportunitats de millora personal i social.

La convocatòria té l’objectiu de col·laborar amb entitats socials que porten a terme projectes per respondre als reptes socials amb més incidència actualment, sobretot iniciatives que preveuen noves necessitats agreujades per la pandèmia, en els àmbits següents:

  1. Persones amb discapacitat o trastorn mental. En aquest àmbit s’han seleccionat 45 projectes destinats a promoure l’autonomia personal i el suport psicosocial de persones amb discapacitat o trastorn mental en el seu entorn familiar i relacional.
  2. Lluita contra la pobresa en l’àmbit familiar i en l’exclusió social. 43 projectes se centraran en la promoció del desenvolupament educatiu i social de nens i nenes i joves, i en la igualtat d’oportunitats per a persones en situació vulnerable i de pobresa.
  3. Inserció sociolaboral. 38 projectes impulsaran accions per a la inserció sociolaboral, especialment dirigides a persones amb dificultats per a l’accés a la feina.
  4. Interculturalitat i acció social. 24 projectes seleccionats es destinaran a la promoció de la convivència ciutadana de cultures diferents en espais comuns per fomentar la participació social, l’enfortiment de les comunitats, la prevenció de la violència i la mediació.
  5. Humanització de la salut. 13 projectes se centraran en l’atenció sociosanitària per a la millora de la qualitat de vida de les persones, en el desenvolupament d’entorns que facilitin la humanització de la salut, i en programes d’allotjament temporal per a persones malaltes i/o els seus familiars desplaçats de la seva residència habitual.
  6. Gent gran i reptes derivats de l’envelliment. Dins d’aquesta tipologia, s’han seleccionat 12 projectes destinats a la promoció de l’autonomia personal, la prevenció de la fragilitat i de situacions de soledat no desitjada, i la detecció i intervenció en situacions de vulnerabilitat en persones grans.
stats