SEGURETAT VIÀRIA

Accidents de moto: la responsabilitat és de tots

La nova campanya del Servei Català de Trànsit apel·la a la responsabilitat compartida de motoristes i la resta de conductors en la prevenció d'accidents de trànsit

Els esforços de l'administració contra l'accidentalitat i la mortalitat a les carreteres s'han traduït en una reducció progressiva des de l'any 2000. Progressiva i constant, però amb una única excepció: els accidents amb motoristes implicats. Mentre que el total de víctimes mortals en accident de trànsit gairebé s'ha dividit per quatre els últims 18 anys, si agafem el col·lectiu de motoristes les víctimes mortals tot just s'han reduït una mica més de la meitat. És especialment des del 2010 que s'ha estancat la reducció de les víctimes mortals motoristes.

L'anàlisi acurada de la situació ha portat el Servei Català de Trànsit a concloure que sovint els motoristes menystenen la percepció del risc que corren en determinades conduccions i no tenen consciència plena de la seva fragilitat. Els motoristes acostumen a prioritzar l'estalvi de temps en els seus desplaçaments i això fa que a vegades condueixin de manera perillosa i imprudent.

D'altra banda, sovint els conductors de la resta de vehicles tampoc són prou conscients de la vulnerabilitat dels conductors dels vehicles de dues rodes i adopten actituds poc respectuoses i poc protectores envers els motoristes. I, sigui de qui sigui la responsabilitat de l'accident, el que és segur és que normalment el motorista en sortirà sempre més perjudicat que el conductor de qualsevol altre vehicle.

Són dos col·lectius, en definitiva, que tenen dificultats per compartir l'espai viari i a més no tenen actitud autocrítica, sinó que atribueixen la culpa als altres. És per això que la campanya de seguretat viària del Servei Català de Trànsit té com a punt de partida la prevenció d'accidents entre el col·lectiu de motoristes, però tenint com a destinataris tant els motoristes com els conductors d'altres vehicles. Com diu el lema de la campanya, "Tots cometem errors, tots en som responsables. L'única diferència és que el motorista sempre hi perd".

D'acord amb els posts-tests que s'han fet, racionalment els ciutadans saben que la conducció implica un risc i que determinats comportaments són molt perillosos. Emocionalment, però, aquesta percepció del risc es nega per poder dur a terme una conducta imprudent. Cal, doncs, apel·lar a l'actitud prudent del conductor, porti el vehicle que porti, i aconseguir que s'impliqui personalment per a una circulació segura.

PER TENIR-HO EN COMPTE:

Dades dels 39 motoristes morts durant el 2018 (fins a l'11 de desembre):

 • 33 són homes i 6 són dones.

 • El 74% dels motoristes morts tenen entre 35 i 64 anys.

 • El 56,4% d'accidents mortals són en dia festiu, tot i que la proporció de festius és d'un 30% anual aproximadament.

 • En el 46% dels casos el motorista va tenir un accident sense cap altre vehicle implicat.

 • Les vies on més s'accidenten els motoristes són la C-31, la N-II, la B-10, la B-20 i la C-32.

 • La infracció d'una norma de circulació, l'errada del conductor i la velocitat inadequada són els tres factors principals que es troben en la sinistralitat amb una moto implicada.

Els errors més comuns:

 • Velocitat poc adequada a l'entorn per excés de confiança.

 • Traçat incorrecte dels revolts. Els motoristes acostumen a entrar massa aviat als revolts, cosa que compromet l'estabilitat del vehicle.

 • Desconeixement de la tècnica de frenada. Saber frenar la moto correctament és imprescindible. No totes les motos reaccionen igual ni sempre es frena de la mateixa manera.

 • Mal aprofitament de l'espai. La invasió del carril contrari o del voral en els revolts fa que s'augmenti la velocitat i sigui més difícil rectificar.

 • Falta de manteniment. Mantenir la moto en bon estat és vital. Revisar el bon funcionament d'alguns elements és bàsic per garantir la seguretat.