CAIXABANK INFORMA

Més de 20.000 voluntaris de “la Caixa” participen en 11.400 activitats per tot el territori

L’activitat de voluntariat va beneficiar l’any passat més de 350.000 persones en situació de vulnerabilitat i busca generar un impacte positiu en la societat a través de diverses causes socials, centrades en les àrees de pobresa infantil i exclusió social, salut i gent gran, ocupabilitat i inserció laboral, educació financera, medi ambient i acció local diversa

El voluntariat corporatiu és una de les principals eines de les empreses per millorar la societat a través del compromís altruista dels seus empleats. Espanya, segons dades de la xarxa Voluntare, és un dels països líders en voluntariat corporatiu del món. L’Associació de Voluntaris de “la Caixa” és l’entitat que canalitza el voluntariat corporatiu de CaixaBank i de la Fundació “la Caixa” i s’ha consolidat com una de les més actives del territori espanyol. En l’últim any, aquesta associació ha incrementat en més del 14% el nombre d’activitats de voluntariat.

L’Associació de Voluntaris de “la Caixa”, una de les més actives de tot el país, ha mobilitzat durant l’últim any 20.068 voluntaris, que han participat en 11.400 activitats repartides per tot el país. Aquesta activitat de voluntariat va beneficiar l’any passat més de 350.000 persones en situació de vulnerabilitat i busca generar un impacte positiu en la societat.

A més del capital humà, la Fundació “la Caixa” va destinar, l’últim any, més de 44,5 milions d’euros a donar suport a projectes de proximitat a través de la xarxa d’oficines de CaixaBank, la més extensa del sector bancari, repartides per tot el territori.

L’associació canalitza els programes de voluntariat corporatiu de CaixaBank i la Fundació “la Caixa” i està formada per empleats en actiu, jubilats, prejubilats, clients, familiars i amics de totes dues entitats. Els voluntaris de “la Caixa”, de manera altruista i solidària, centren la seva labor en diferents causes socials i proporcionen l’ajuda necessària als col·lectius més vulnerables.

Durant el 2019 els voluntaris van generar al voltant de 180.000 hores de participació solidària. El seu objectiu és provocar un impacte social positiu i el seu àmbit d’actuació s’estructura en les següents grans àrees:

• Pobresa infantil i exclusió social, per facilitar el desenvolupament integral i la inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat, posant l’accent principalment en la infància. Un dels principals focus d’actuació és pal·liar situacions de pobresa mitjançant la distribució d’aliments i el reforç educatiu.

• Salut i gent gran, que se centra en els àmbits de discapacitat i salut mental, i acompanyament de la gent gran. Les activitats se centren en l’ajuda hospitalària, activitats d’envelliment actiu, suport a malalts crònics o activitats amb persones amb diversitat funcional.

• Ocupabilitat i inserció laboral de les persones amb més risc d’exclusió social. El seu objectiu és la resocialització d’adults exclosos a través de l’ocupació i la reinserció de presos.

• Educació financera, per ajudar la població a tenir coneixements bàsics sobre finances i autoadministració econòmica.

• Medi ambient, en línia amb el compromís per fer realitat un canvi cap a una societat més sostenible.

• Acció local diversa, en funció de les necessitats socials detectades en cada territori i no emmarcades en els quatre eixos anteriors, com són les activitats lúdiques, mediambientals, esportives o culturals per a aquests col·lectius contemplats.

Els voluntaris estan organitzats en 31 delegacions territorials.

Associació de Voluntaris de “la Caixa”

El Programa de Voluntariat, format per empleats en actiu, jubilats i prejubilats de totes dues entitats, així com amics, familiars i clients, ha complert el seu quinzè aniversari de labor solidària. L’Associació de Voluntaris de “la Caixa” dona suport a les seves inquietuds solidàries amb activitats dirigides principalment a col·lectius vulnerables o en risc d’exclusió social.

Gràcies a la seva capil·laritat territorial, la xarxa d’oficines de CaixaBank pot fer costat a l’Obra Social “la Caixa” en la seva tasca social, detectar necessitats d’entitats socials locals i canalitzar una part de la seva Obra Social.

L’Acció Social, un dels pilars del Pla de RSC de CaixaBank

L’Acció Social és un dels pilars del Pla de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de CaixaBank dins del seu model de banca socialment responsable. A més de la distribució d’ajudes econòmiques de l’Obra Social “la Caixa”, Acció Social promou el voluntariat dels empleats de CaixaBank organitzant Setmanes Socials a les quals s’adhereix prop de la meitat de la plantilla, impulsa la seva participació en centenars de tallers d’educació financera i organitza la recollida anual de milions de litres de llet en col·laboració amb l’Obra Social “la Caixa” i amb destinació al Banc d’Aliments.

CaixaBank és l’única entitat que ofereix microcrèdits a persones sense garanties ni avals, a través de MicroBank, per ajudar-los a impulsar els seus projectes personals i professionals.

Aquesta actuació responsable de CaixaBank li és reconeguda pels principals organismes internacionals. El Dow Jones Sustainability Index la situa entre els millors bancs mundials en termes de responsabilitat corporativa. L’organització internacional CDP, per part seva, la inclou com a empresa líder contra el canvi climàtic. A més, les Nacions Unides han atorgat a l’entitat, a través de les seves filials VidaCaixa i CaixaBank Asset Management, la màxima qualificació (A+) en inversió sostenible.

El + vist

El + comentat