CAIXABANK INFORMA

CaixaBank va aportar amb la seva activitat al conjunt de l’economia espanyola 9.468 milions d’euros el 2019, el 0,76% del PIB

La xifra inclou aspectes com la contribució al treball directe i indirecte, la inversió creditícia per a emprenedors, la inclusió financera, els projectes d'acció social o la lluita contra el canvi climàtic

CaixaBank va aportar al PIB espanyol el 2019 un total de 9.468 milions d'euros, segons l'última publicació d’ Impacte Socioeconòmic i Contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’entitat, fet públic a la pàgina web corporativa, www.caixabank.com.

La xifra quantifica l'aportació de l'entitat financera a la producció econòmica en tots els àmbits d'activitat, incloent-hi la contribució al treball, la inversió creditícia, els impostos pagats, els dividends repartits, l'acció social o l'aposta per la inclusió financera, entre altres.

En comparació amb el 2018, l'entitat presidida per Jordi Gual i de la qual el conseller delegat és Gonzalo Gortázar va incrementar en 346 milions la contribució anual a la producció econòmica nacional. Tanmateix, donat l'escenari de creixement econòmic en el conjunt de l'economia, l'augment net no es va traduir en variacions percentuals i l'aportació de CaixaBank al PIB el 2019 es va mantenir en el mateix percentatge que l'any anterior: un 0,76%.

“Fer balanç de l’impacte social de l’activitat financera és fonamental per marcar els nostres avenços cap a l’objectiu de convertir l’entitat en referent internacional de banca socialment responsable”

Jordi Gual president de CaixaBank

Jordi Gual, president de CaixaBank, considera que “l'estimació de l'impacte social generat a través de l'activitat financera és fonamental per comprovar, de forma objectiva, com CaixaBank contribueix al progrés dels territoris on opera. La nostra missió fonamental és precisament treballar en suport del benestar financer dels nostres clients i, de forma més àmplia, generar valor de forma sostenible per a tots nostres stakeholders. Fer balanç és fonamental per marcar els avenços del Grup CaixaBank cap al seu objectiu de convertir-se en referència internacional en banca socialment responsable”.

“2019 ha estat un exercici especialment marcat per la millora en l’aplicació dels principis de sostenibilitat als diferents aspectes del negoci”

Gonzalo Gortázar conseller delegat de CaixaBank

Per a Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, “en impacte social l'exercici 2019 ha estat especialment marcat per la millora en l'aplicació del principi de sostenibilitat als diferents aspectes del negoci financer, amb una especial atenció en els projectes vinculats a qüestions de primera línia en l'agenda global, com la lluita contra la pobresa i el canvi climàtic. Destaquen fites com l'emissió, per primera cop a Espanya per part d'un banc, d'un Bo Social en suport als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, amb el qual CaixaBank ha captat 1.000 milions d'euros per finançar préstecs per a projectes socials i de creació de llocs de treball en les zones més desafavorides d'Espanya”.

Contribució a l'ocupació

La contribució a l'ocupació és una de les principals variables de l'aportació econòmica d'una organització. CaixaBank va tancar l'exercici 2019 amb 27.572 empleats, el 98,5% amb contracte indefinit i 431 com a noves incorporacions. Pel que fa als salaris, la suma total va ascendir als 2.059 milions d'euros. Cal sumar-hi altres 46.440 llocs de treball generats per l'efecte multiplicador de compres a proveïdors, perquè el 95% de les companyies contractades són locals. El 2019, el Grup CaixaBank va pagar als seus proveïdors 2.183 milions d'euros.

D'altra banda, CaixaBank està fermament compromesa amb la inserció laboral de persones amb dificultats per entrar en el mercat laboral i col·labora activament amb la difusió del programa d'inserció laboral Incorpora de “la Caixa”, en què participen 13.613 empreses de tot Espanya. El 2019 va generar 36.803 oportunitats de treball.

Pel que fa al pagament d'impostos, el 2019 CaixaBank va ingressar en les arques públiques un total de 2.633 milions d'euros.

Avenços en “Negoci Responsable”

La publicació d' Impacte Socioeconòmic de CaixaBank el 2019 inclou, per primer cop, un apartat específic de “Negoci Responsable”. CaixaBank desenvolupa un important paper en Inversió Socialment Responsable a través de VidaCaixa i CaixaBank Asset Management, les dues reconegudes per Nacions Unides amb la màxima qualificació en Inversió Sostenible (A+).

En estratègia mediambiental, tal com explica l'Informe, el 2019 CaixaBank va aprovar la Política de Gestió de Risc Mediambiental i va establir el Comitè de Gestió del Risc Mediambiental de l'entitat. També va iniciar un nou Pla de Gestió Ambiental 2019-2021. L'entitat és el primer banc espanyol cotitzat que compensa el 100% de les seves emissions de CO2 calculats.

Aposta per la inclusió financera

Sobre la cobertura territorial i la inclusió financera, la xarxa d'oficines de l'entitat (4.118 sucursals) li permet tenir almenys una oficina en totes les poblacions amb més de 10.000 habitants i al 94% de les de més de 5.000 habitants. El 91% dels espanyols tenen una oficina de CaixaBank al seu municipi. Quant a l'accessibilitat, 64 oficines han eliminat barreres arquitectòniques i ja són el 93% les accessibles. Així mateix, el 99% dels caixers de l'entitat són plenament accessibles i amb elements específics per ajudar a persones amb dificultats de mobilitat, de visió, etc.

Compromís amb la comunitat

La xarxa d'oficines de CaixaBank va canalitzar el 2019 fins a 44,7 milions d'euros de l'Obra Social “la Caixa” destinada a projectes d'entitats locals. Aquest pressupost ha finançat més de 10.600 iniciatives solidàries, 3.825 en els àmbits de malaltia i discapacitat; 2.487 en la interculturalitat i l'exclusió social; 1.971 en la lluita contra la pobresa, i 2.407 en altres àmbits. Més de 8.800 entitats s'han beneficiat d'aquesta activitat.

El + vist

El + comentat