Com han de fer la declaració els autònoms? Puc deduir-me el meu pis? Cal que faci la declaració?

A l'Ara.cat responem a la primera ronda de preguntes sobre la campanya de la renda. 

Marc – Tinc un dubte sobre la meva declaració de la renda i voldria que me l'aclarís, si fos possible. L'any passat (el primer trimestre de 2010) em vaig donar de baixa d'autònoms després d'haver-ho estat els últims anys. Tinc obligació de presentar declaració aquest any? Tot i que la suma del que ingressat la resta de l'any no arribi a 3000 €? En cas afirmatiu, com l'haig de presentar?

Hola Marc,

Si vas estar com a autònom el primer trimestre de 2010 i vas tenir ingressos com a autònom, cal verificar que la suma del que has guanyat com a autònom, més el que has ingressat la resta de l'any per altres conceptes (interessos, salaris, etc...), no superi els 1.000 euros. Si la suma és inferior a 1.000 euros no estàs obligat a presentar declaració. Si els superes, hauràs de presentar-la.

En el cas d'haver-la de presentar, caldrà incloure a la declaració de l'IRPF els teus ingressos com a autònom (activitats econòmiques) juntament amb altres quantitats percebudes durant l'any, com poden ser, rendiments de comptes bancaris, salaris i prestació d'atur, etc., així com aplicar les desgravacions a les quals tinguis dret (lloguer o adquisició de vivenda habitual, donatius, etc.).

Emma – Aquest any he tancat un compte habitatge que tenia i que aquest any em vencia. Resulta que per problemes de trasllats de pis ja no guardo les declaracions dels anys anteriors. Vaig anar a una oficina d'Hisenda i em van dir, però sense donar-m'ho per escrit, les quantitats que m'havia abonat els anys declarats . No és gaire i ja tinc uns diners reservats per abonar. Voldria saber a l'hora de fer la declaració quins papers he de presentar tenint en compte que no tinc les declaracions dels anys anteriors. M'han comentat que hauria de contractar un gestor o bé que la meva oficina bancària potser em podria fer la declaració... És obligatori que contracti un gestor?

Hola Emma,

En primer lloc dir-te que si no disposes de les còpies de les declaracions de l'IRPF que vas presentar en anys anteriors, estàs en el teu dret de dirigir-te a l'AEAT a demanar-ne un còpia, ja que estan obligats a facilitar-te-la respecte dels anys no prescrits. Es prenen el seu temps, però al final te les faran arribar. Si tens un certificat digital i les vas presentar per internet (o ho vas fer els teu gestor o assessor) ho pots fer tu directament.

Si estàs segura dels imports deduïts per aquest concepte i vols regularitzar la teva situació, només hauràs d'omplir l'apartat de l'IRPF que parla de "pèrdua del dret a deduir quantitats deduïdes en anys anteriors" i posar-hi la suma de les deduccions per compte vivenda aplicades a les declaracions d'anys anteriors.

A més recorda que hauràs d'afegir els interessos de demora (ja que t'ho vas descomptar fa anys, mentre que ho retornes ara, bastant més tard) que s'hagin generat des de el dia que vas pagar l'IRPF de cadascun dels anys, o el dia que et van fer la devolució (si no ho recordes, també els ho pots demanar).

No és un càlcul complicat, però sí una mica entretingut. Un full de càlcul et seria de gran ajuda. Si no t'hi veus amb cor, contacta amb un professional perquè et doni un cop de mà. De fet, podries limitar-te a demanar-li ajuda només per fer el càlcul, per exemple.

Si finalment et decideixes a fer el càlcul tota sola i me l'envies, m'ofereixo a fer-hi un cop d'ull.

Cristina – Fa 7 anys em vaig comprar un pis. Fa un any que no hi visc. Per motius de feina he hagut de canviar de província. Jo visc de lloguer i el pis que em vaig comprar també el tinc llogat a uns inquilins. En fer la declaració em puc continuar desgravant la hipoteca? I una altra pregunta. Posem pel cas que la resposta a la pregunta anterior de si em puc desgravar una hipoteca d'un pis on ja no visc és que no. La pregunta és la següent: Si d'aquí un any jo torno a viure al meu pis, em podré tornar a desgravar la hipoteca? O amb aquesta nova llei que ha sortit de que ja no es pot desgravar ja no me la podré desgravar més? És a dir, aquesta nova llei s'aplica a les compres posteriors a la publicació de la llei o s'aplicaria també en el meu cas, que primer em podia desgravar i després com que no vivia al pis vaig deixar de desgravar? I ara si hi tornés què passaria?

Hola Cristina,

En l'IRPF només podem aplicar la deducció per vivenda habitual sobre les quantitats que paguem respecte de la vivenda que constitueix la nostra vivenda habitual. Aquests pagaments poden ser en el moment d'adquirir-la, o bé derivats de préstecs que haguem demanat per a la seva adquisició.

La definició de vivenda habitual estableix que es considera vivenda habitual aquella en la qual el contribuent resideix de forma habitual durant un període continuat de tres anys.

Pel que comentes al teu correu, el requisit de permanència està acomplert, ja que hi hs residit sis anys de forma continuada. Ara, en deixar de viure-hi, deixa de ser la teva vivenda habitual i, per tant, no et permet gaudir de la deducció per vivenda habitual.

Esmentes que ara tens el pis llogat. Et recordo que a efectes fiscals això és un rendiment del capital immobiliari que has de declarar al teu IRPF. Aquest rendiment es calcula posant com a ingrés els lloguers cobrats i restant les despeses deduïbles.

Segons estableix l'IRPF, els interessos pagats per préstecs que financiïn la comprar d'immobles que es destinin a lloguer es poden deduir dels ingressos. Compte, només els interessos i no tota la quota d'hipoteca.

A més, també pots deduir dels ingressos les despeses de comunitat de propietaris, l'IBI, l'assegurança de l'immoble, l'amortització del 3% sobre el valor de l'edificació excloent el sòl i altres despeses relacionades directament amb el lloguer que puguis justificar.

Un cop calculat el resultat del lloguer de l'immoble, tindràs dret a aplicar un descompte del 50% si és un lloguer d'habitatge, cosa que fa que només hauràs de pagar impostos sobre la meitat del que has obtingut.

En cas que el teu llogater(a), a més, tingués una edat d'entre 35 i 18 anys i guanyés més de 7.455 euros, el descompte passaria a ser del 100% i no hauries de pagar impostos per aquest concepte.

NB: Compte! per gaudir de la reducció del 50% i el 100% que et comento, has de declarar els lloguers a l'IRPF. Si no els declares i és Hisenda qui els descobreix, perds tot descompte.

Tornant al tema de la vivenda habitual, i als canvis a partir de 1/1/2011, el règim transitori diu que la deducció per vivenda habitual es pot seguir aplicant si l'adquisició de la vivenda habitual s'ha fet abans de 31/12/2010.

El redactat aprovat no és gaire clar, ja que fa entendre que la vivenda hauria de ser vivenda habitual a 31 de desembre de 2010, per així poder seguir aplicant-hi la desgravació. Tot i això, repeteixo, no és un tema clar, tot i ja que intueixo quin serà el criteri que aplicarà l'AEAT.

El problema que tens és que, si bé la vivenda està adquirida en el moment adequat (abans de 31/12/2010), ha deixat de ser la vivenda habitual des de fa un any i, per tant, la deducció podria ser qüestionada, entenent, és clar, que perceps més de 24.000 euros anuals, ja que en cas contrari sí que tindries dret a aplicar la deducció amb independència de quan compris la vivenda o si temporalment hi has deixat de residir.

Jordi – Mai he fet la declaració. Però em pregunto si em val la pena fer-la. Sóc pràcticament mileurista (1200 €/mes). Sóc solter, sense càrregues familiars ni hipoteques. Simplement una habitació de lloguer, la qual no em comporta contracte d'arrendament. Què em suposaria fer-la? Contractes de lloguer, desgraven?

Hola Jordi,

Pel que comentes de la teva situació, no estàs obligat a presentar la declaració. Tot i això, et recomano que si has patit retencions a compte de l'IRPF a la teva nòmina, o has rebut l'esborrany de l'IRPF que Hisenda et remet, verifiquis si tens dret a alguna devolució.

Recorda que si no ho demanes no et faran cap devolució, però el dia que hagis de pagar no et perdonaran ni un euro.

D'altra banda, comentar-te que efectivament existeixen desgravacions pel lloguer, sempre que es compleixin determinats requisits, entre ells no percebre més de 24.000 euros anuals i, òbviament, disposar d'un contracte d'arrendament.

Una salutació.

Maribel – A mi m'estan "investigant" per la venda d'un pis a l'exercici del 2008 i la compra d'un altre a l'exercici del 2009. Volen verificar que realment la del 2008 fos vivenda habitual. Em va semblar molt estrany, ja que sempre he fet la declaració a través d'un gestor i mai he volgut "amagar" res, ans al contrari, aquestes coses em produeixen molta angoixa i no en seria capaç. La qüestió és que ja fa temps que vaig aportar tota la documentació que em requerien però, tot i així, encara no han resolt res, ni en positiu ni en negatiu (m'han dit que ja m'enviarien una carta amb la resposta, fos la que fos).
Estic segura que m'hauran de tornar diners corresponents a la declaració del 2010. Ara bé, com que tinc aquesta resolució pendent, poden no tornar-me els diners fins que hagin decidit alguna cosa pel que fa a aquest assumpte que investiguen?

Hola Maribel,

Els procediments tributaris són independents, i la revisió d'un any no comporta el retard en la devolució d'un altre exercici. Mentre estan fent la comprovació del 2008 per verificar aspectes de reinversió en vivenda, la devolució del 2010, si és el cas, seguirà el seu procés.

Recorda que l'AEAT té un termini de sis mesos per fer la devolució, a comptar des del darrer dia, per a presentar l'IRPF, és a dir, el 30 de juny.

Una cosa molt diferent seria que la revisió del 2008 ja estigui acabada i que la conclusió sigui que tens un deute amb l'AEAT. En aquest cas, podries sol·licitar que l'import que has de pagar es descompti de la devolució del 2010 (acord de compensació) o que sigui la mateixa Hisenda la que ho proposi.

Insisteixo, en cap cas un procediment en tràmit pot condicionar el dret a que se't retorni un crèdit tributari.

Jordi – Comparteixo pis amb el meu company, ell és el titular del contracte de lloguer i jo només hi surto com a habitant del pis. Podem declarar la meitat del pis cadascun a la seva renda, ja que paguem la meitat cadasun? O només pot declarar ell com a titular del contracte? Moltes gràcies.

Hola Jordi,

Efectivament, la deducció per lloguer se la podrà aplicar el que consti com a arrendatari en el contracte de lloguer, i no els que resideixin a l'habitatge. En tot cas, per poder gaudir de la deducció hauríeu de parlar amb el propietari i demanar que us inclogués a tots dos al contracte com a arrendataris.

Esther – El meu dubte sobre la renda és saber com afecta la deducció de la compra de vivenda l'any 2010. Tenia entès que era el darrer any que es podria fer la deducció i per a les rendes inferiors a 24 mil euros hi havia una devolució d'aproximadament 9 mil euros. Ho he demanat al meu gestor i m'ha dit que no. Gràcies!

Hola Esther,

La deducció per vivenda habitual ha patit alguns canvis a partir de l'1/1/2011.

Des del principi de l'any només es poden aplicar la deducció per vivenda habitual aquelles persones que havent-la adquirit a partir de l'1/1/2011 no tinguin rendes superiors a 24.000 euros. Si n'obtenen més, no tenen dret a aplicar la deducció.

En el cas en que els contribuents haguessin adquirit la vivenda abans del dia 1/1/2011 es poden beneficiar d'un règim transitori que diu que tothom que havia adquirit vivenda habitual fins a 31/12/2010 se la pot deduir amb independència de si guanya més o menys de 24.000 euros anuals.

Finalment, esmentar que no es tracta que Hisenda ens torni uns 9 mil euros com apuntes. La deducció per vivenda habitual estableix que a l'import pagat en concepte d'adquisició de vivenda habitual (pagaments d'hipoteca, per exemple), que anomenem "base de deducció", se li aplicarà un % de deducció.

La base de deducció (pagaments hipoteca) no podrà excedir de 9.015 euros per declaració de renda. Sobre aquests pagaments s'aplica un percentatge que a Catalunya oscil·la entre el 13,5% i el 16,5% en funció de les característiques del contribuent.


Podeu enviar més dubtes a economia@ara.cat indicant "Fiscalitat" com a assumpte al vostre correu electrònic.

El + vist

El + comentat