Publicitat
Publicitat

Diversos itineraris

Finalitat: treballar

Els títols de formació professional s’ordenen en famílies i s’organitzen en cicles de grau mitjà i grau superior

Els itineraris que porten a una inserció laboral d’èxit són molt diversos. Fins fa un temps la via tradicional d’ESO, batxillerat, universitat i feina era la més demandada pels alumnes, la més desitjada pels seus pares i el perfil més buscat per les empreses. Però actualment, amb la nova situació del mercat laboral, que demana noves habilitats per als nous llocs de treball, la sobrequalificació de la població i les tasques de planificació i revisió de l’oferta d'FP, els estudis professionals han fet un gir de 360 graus i han escalat molts llocs en les preferències de tothom.

Segons dades de l’última enquesta demogràfica, obtenir algun estudi de tipus professional redueix la taxa d’atur en un 25%, i a més la taxa de temporalitat de la contractació anual més baixa registrada el 2009 va ser la dels tècnics superiors. Així doncs, no és d’estranyar que en el període 2006-2009, segons fonts de l’Observatori FP de la Fundació BCN Formació Professional la demanda de places de FP via proves d’accés hagi augmentat vuit cops més ràpid que les ofertes.

El nostre sistema educatiu és molt flexible i permet múltiples vies formatives. Els estudis d'FP són un camí més per aconseguir l’objectiu desitjat de desenvolupar una carrera professional motivadora i de futur. S’ha de tenir en compte que a l’hora de decidir un itinerari formatiu no hi ha un únic camí d’anada sense retorn, sinó que cada persona pot construir la seva trajectòria en funció de les necessitats que té en cada moment de la seva vida personal.

Múltiples portes obertes

La via ESO, FP de grau mitjà, batxillerat, universitat i feina és tan vàlida com la via d’ESO, FP de grau mitjà, FP de grau superior i feina (passant o no per la universitat). O tan vàlida com la de programa de qualificació professional inicial, FP de grau mitjà, FP de grau superior i feina (passant o no pel batxillerat i la universitat), etc. A través de diverses proves d’accés i amb esforç i feina no hi ha cap porta tancada per als estudiants. Per exemple, més de la meitat dels graduats en FP continuen algun tipus d’estudi, i d’altra banda la via d’entrada a la universitat que més augmenta proporcionalment és la dels joves procedents d’estudis d'FP, amb un creixement interanual d’un 18,3%.

Més de 200 propostes

L’accés a l'FP és també molt flexible i s’adapta a moltes situacions i molt variades: s’hi pot accedir amb estudis previs, sense una titulació específica, des de l’atur o treballant si es vol millorar la qualificació professional. Els títols d'FP s’ordenen en famílies, i s’organitzen alhora els cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Els primers aporten un perfil tècnic amb nivell d’autonomia propi sota la supervisió d’un responsable superior, i els segons doten la persona d’un nivell de responsabilitat elevat i que possibilita la conducció d’equips de treball. A Barcelona, l’oferta de cicles formatius d'FP es concreta en més de 200 opcions, agrupades en àmbits com informàtica i comunicació, química, sanitat o imatge i so, entre altres.

Més continguts de

PUBLICITAT

El + vist

El + comentat

PUBLICITAT
PUBLICITAT