CAIXABANK INFORMA

MicroBank supera els 99.000 préstecs el 2019, amb una inversió total de 725 milions d’euros

El banc social de CaixaBank ha concedit a Catalunya 32.734 préstecs per un import de 232,5 milions d’euros

MicroBank, el banc social participat íntegrament per CaixaBank, va superar el 2019 els 99.000 préstecs concedits a famílies, microempreses, emprenedors i empreses socials, fins a assolir un import de 724,8 milions d’euros. La major part d’aquesta inversió, el 85%, es va destinar a microcrèdits per cobrir necessitats puntuals de persones i famílies i per finançar projectes d’obertura o ampliació de negocis, mentre que el 15% restant va contribuir a fer realitat les iniciatives d’entitats i empreses que tenen un impacte positiu en la societat.

Les finances que tenen un impacte social ja representen el 15% del capital total que ha concedit el banc

A Catalunya, MicroBank va finançar l’any passat 32.734 projectes per un import total de 232,5 milions d’euros, dels quals 125,7 milions es van destinar a préstecs personals i familiars, 97,3 milions es van concedir a emprenedors i microempreses i 9,5 milions a altres finances amb impacte social.

En conjunt, l’entitat va finançar l’exercici passat necessitats personals i familiars que van suposar la formalització de 79.789 préstecs de petit import per una quantitat total de 412,7 milions d’euros. Aquests microcrèdits estan dirigits a persones amb ingressos limitats.

Per la seva banda, es van concedir 203,6 milions d’euros en 16.812 microcrèdits per a emprenedors i microempreses que han començat o ampliat la seva activitat. D’aquesta manera, MicroBank reafirma la seva aposta per facilitar l’accés al finançament a persones i petites empreses que posen en marxa iniciatives d’autoocupació, impulsen projectes de l’economia productiva i contribueixen a crear llocs de treball.

La nova línia pren força

Durant l’exercici 2019 ha pres força la nova línia del banc centrada en altres finances amb impacte social i creada davant la creixent consciència i sensibilitat cap a aquest tipus d’iniciatives. Aquesta nova línia està dissenyada per finançar projectes d’economia social, educació, emprenedoria, innovació i salut que generin un impacte positiu en la societat. Amb aquests préstecs, MicroBank va contribuir amb 108,5 milions d’euros a dur a terme 2.727 projectes durant l’any passat, i les perspectives per a aquest exercici apunten a un augment significatiu, davant la bona acollida registrada fins ara. Cal destacar que les finances amb impacte social, de recent creació, ja suposen el 15% del capital concedit pel banc.

El banc ha registrat un increment rellevant de la seva activitat des de la seva creació, el 2007, fins a assolir per primera vegada una cartera de préstecs per un import superior als 1.583 milions d’euros el 2019, un 1,6% més que l’any anterior. La consecució d’aquesta xifra mostra l’aposta continuada de MicroBank per facilitar finançament a persones amb dificultats d’accés al sistema creditici tradicional, amb el triple objectiu d’atendre necessitats puntuals de les famílies, contribuir a la creació de llocs de treball a través de la posada en marxa o consolidació de projectes empresarials per part d’emprenedors i impulsar les empreses que desenvolupen una activitat amb impacte positiu en la societat. Des de l’inici de la seva activitat, MicroBank ha concedit 959.498 préstecs, als quals ha destinat 5.567 M€.

“La fortalesa de la nostra base d’activitat, els microcrèdits, ens ha convertit en referents de les microfinances a Europa”

Juan Carlos Gallego President de MicroBank

Al ritme dels nous temps

El president de MicroBank, Juan Carlos Gallego, considera el següent: “La fortalesa de la nostra base d’activitat, els microcrèdits, ens ha convertit en referents de les microfinances a Europa i ha merescut la confiança de milers de persones amb dificultats d’accés al sistema financer tradicional. Ara fem un pas més amb la voluntat d’anar al ritme dels nous temps i avancem cap al proper objectiu: el lideratge en banca amb impacte social”. Sobre la crisi sanitària, que està derivant en una situació d’emergència econòmica i social, Gallego assegura que “el Grup CaixaBank, i MicroBank en particular, ha reaccionat amb agilitat al nou repte i ha adoptat un seguit de mesures que aporten les solucions que reclamen els clients, perquè tots se sentin acompanyats i escoltats en aquests moments difícils”.