”No m’ha costat trobar feina”

L’oferta formativa de FP es planifica per donar resposta a les necessitats del teixit econòmic i productiu

La Zahoum Ettouali treballa a la SAIER (Servei d’Atenció a Immigrants, Estrangers i Refugiats) de l’Ajuntament de Barcelona. Va estudiar un curs de formació de grau superior en integració social i ara compagina la seva feina amb els estudis universitaris de sociologia. Segons es desprèn del primer Anuari de la Formació Professional a Barcelona 2010: Mercat de treball i Formació Professional, el 16,7% del total de les preinscripcions a la universitat provenen de la FP.
La via d’entrada als estudis universitaris que més augmenta proporcionalment és la dels procedents d’estudis de FP, amb un creixement interanual del 18,3%. “Volia completar la meva formació”, explica la Zahoum. “La FP em va donar les bases pràctiques que necessitava per treballar sobre el terreny i la llicenciatura m’està oferint una comprensió més global de la societat”.
El mateix informe indica que un cop acabats els estudis de FP, el 54% dels estudiants troben feina, un 35% segueix estudiant i un 17% estudia i treballa alhora. És el cas de la Zahoum: “Al contrari que a altres amics, a mi no m’ha costat gaire trobar feina, la FP em va obrir moltes portes”.

Evolució positiva
Actualment hi ha al voltant de 90 centres de FP a la ciutat, entre públics, privats i concertats. L’oferta és de 98 titulacions distribuïdes en vint famílies professionals.
El número de matriculacions incrementa any rere any. Entre el període 2006-2010, la matrícula en estudis de FP ha augmentat un 21%, és la que evoluciona millor, i supera les matriculacions del batxillerat i la universitat. La clau és oferir una formació que estigui relacionada amb activitats d’alt valor afegit i planificada perquè els joves puguin accedir al mercat laboral amb garanties d’èxit. “Valoro molt positivament tots els coneixements rebuts”, diu la Zahoum. Fins i tot està començant a tirar endavant l’Associació Naï, una iniciativa conjunta amb els seus companys de FP.

Més continguts de