Especials 15/04/2011

Barcelona reinventa l'FP

Beatriz Arias
1 min
Fem Barcelona

Siguem realistes. Cal admetre que davant l’actual conjuntura econòmica hi ha una generació de joves que afronten amb angoixa el moment d’incorporar-se al món laboral. No obstant això, hi ha motius per mirar el futur amb esperança i il·lusió. Malgrat les taxes elevades d’atur encara costa trobar persones formades en certs àmbits, i diversos estudis demostren que en el nou model econòmic que s’està gestant l'FP tindrà un paper fonamental. És per això que l’oferta formativa d'FP a Barcelona està planificada per donar resposta a les necessitats del teixit econòmic i productiu de la ciutat. La ciutat de Barcelona ofereix unes titulacions d’alt valor afegit per formar professionals qualificats que seran capaços no només de trobar feina sinó també de participar en la necessària transformació dels sectors. Aquesta aposta és essencial per incrementar la competitivitat de les empreses de la ciutat i atreure les inversions de companyies internacionals que busquen talent. Les dades de l’Anuari FP 2010 de la Fundació BCN Formació Professional indiquen que els graduats d'FP esquiven millor l’atur. Una bona mostra d’això és l’evolució positiva de la taxa de matriculacions, amb un creixement del 19% en el curs 2009-2010, i les taxes d’inserció laboral dels estudiants d'FP. En aquest suplement especial del diari ARA s’ofereixen algunes xifres de l'FP, consells i recomanacions per triar una titulació i informació pràctica sobre les nombroses opcions formatives entre les quals es pot escollir. No hi ha un itinerari únic per aconseguir l’èxit professional: amb esforç i feina es poden trobar oportunitats de futur.

stats