BBVA AMB LES NOVES TECNOLOGIES

L’apli de BBVA, disponible per a productes d’altres entitats financeres

L’entitat integra el servei a Bconomy, l’eina d’anàlisi d’ingressos i despeses dels usuaris

BBVA continua ampliant el ventall d’eines que ofereix als seus clients, gràcies a les noves tecnologies, per fer-los tenir a l’abast tots els serveis de què disposa l’entitat bancària. Ara, per primera vegada a l’estat espanyol, permet agregar els productes que els seus clients tenen contractats amb altres entitats a través de la seva aplicació de banca mòbil. D’aquesta manera, BBVA amplia el servei que va estrenar el febrer passat, quan ja va obrir aquesta aplicació a l’entrada de comptes i targetes controlades amb altres entitats. A partir d’ara, però, també s’estén a fons d’inversió, plans de pensions, dipòsits, valors i productes hipotecaris i de consum.

L’agregació, a un clic

El procés d’agregar els productes d’altres entitats a l’apli de BBVA és molt senzill. Només cal accedir-hi i, des de la posició global, clicar sobre l’opció Tus Otros Bancos. Una vegada s’ha fet aquest pas, i s’ha verificat l’accés a les altres entitats, els productes es carreguen automàticament a l’aplicació i s’integren dins de Bconomy, l’eina que analitza els ingressos i les despeses dels usuaris per realitzar un diagnòstic de la seva salut financera i que permet obtenir una visió més completa de les seves finances.

L’agregació permet consultar el saldo i els moviments de tots els productes dins de l’aplicació de BBVA. Tot i això, serà a partir del 2019 quan la normativa crearà el marc adequat per afegir-hi la possibilitat d’operar entre els diferents productes dins de la mateixa apli. Aquesta normativa estableix que els bancs han de donar accés a la informació dels comptes de pagament als proveïdors de serveis de pagament registrats al Banc d’Espanya sempre que els clients ho autoritzin.

L’any que ve, els clients de BBVA també podran seleccionar i configurar només els productes que vulguin veure, accedir als moviments previstos dels productes que tenen en altres entitats i disposar de comparatives sociodemogràfiques dins de l’eina Bconomy. Així, els usuaris disposaran d’una previsió mensual de les despeses fixes i podran prendre de referència la despesa de persones amb perfils similars als seus –mateixa edat, sexe, rang salarial i codi postal– per poder avaluar d’una manera més eficaç la gestió que realitzen de les seves finances.

Bconomy, l’eina aliada

BBVA va llançar l’any passat Bconomy, una eina que serveix per mesurar l’evolució dels ingressos i de les despeses d’un client, el nivell d’estalvi, la despesa que destina a l’habitatge o el seu nivell d’endeutament. Ara, a la vegada, té en compte totes les posicions del client, fet que permet realitzar una radiografia de la seva salut financera ajustada a la seva situació actual i que li permet prendre les decisions més pertinents sobre les seves despeses o inversions.

Des del seu llançament i fins al juny passat, les xifres de BBVA indiquen que el nombre d’accessos a Bconomy va ser de gairebé nou milions. Només al juny, la xifra va superar el milió i mig. La majoria d’aquests accessos es van produir a través del telèfon mòbil dels usuaris i des de Mi Panel, la pantalla que permet que el client visualitzi els plans que pot dur a terme per tenir una economia endreçada.

El + vist

El + comentat