BBVA AMB LES EMPRESES CATALANES

“Cada vegada hi ha més sensibilització pel que fa a la cura dels animals”

Entrevista a Sergi Sans, administrador i propietari d’Institut d’Estudis Aplicats SL

El món dels animals no és cap secret per a l’Institut d’Estudis Aplicats (IDEA). Ofereix una gran varietat de formació a tots nivells adaptant-se a les necessitats i tendències del sector, a més de seguir la seva expansió amb seus arreu de l’Estat.

Vist el ventall de cursos que oferiu, ha canviat la relació de les persones amb els animals en els darrers anys?

Evidentment. Cada vegada hi ha més sensibilització pel que fa a la cura dels animals. Nosaltres afavorim que hi hagi també una professionalització del sector, de manera que la gent que hi treballa tingui més coneixements i pugui oferir un millor servei per millorar el benestar dels animals.

Les necessitats, tant les seves com les nostres, ¿les hem creat o formen part d’una evolució lògica donada la societat en què vivim?

La nostra societat ha anat evolucionant i això es veu amb el tipus d’animal que anem assimilant per tenir de companyia. Inicialment, quan es van crear els primers grans nuclis poblacionals, la tendència era que hi haguessin més gossos. Després, s’han substituït cada cop més per gats. La fase última és que la gent comença a introduir animals exòtics, com ara els rèptils, com a animals que conviuen amb l’home.

L’evolució cap a animals exòtics és perquè necessiten menys cures?

En part pot ser que hi influeixi el factor de l’exotisme, però també és cert que la societat fa que cada cop tinguem menys temps per dedicar-los-hi i per això la gent tendeix més cap a animals que poden ser més còmodes de mantenir. També hi ha una certa tendència a tenir animals que encaixen més fàcilment dins la teva estructura social o de la teva casa.

Quins són els cursos més demandats?

Avui en dia hi ha bàsicament tres línies que la gent demana més. Primer, pel que fa a animals de companyia, hi ha els cursos per ser auxiliar de veterinària, ensinistrador o perruquer. En segon lloc, hi ha l’àrea d’animals exòtics i salvatges. Els demana la gent que vol treballar en centres de recuperació d’animals o col·laborar en la reintroducció de certes espècies. Finalment, hi ha una gran gamma de cursos per als que els agrada el món del cavall.

Sou de les primeres empreses que heu obtingut l’homologació per oferir formacions des d’un punt de vista reglat.

Fins ara hem sigut referents en formació privada. El 2017 vam tenir els primers cursos del SOC, que són certificats de professionalitat que ens han atorgat la possibilitat de donar més reconeixement a una sèrie de formacions que fins ara no estaven prou reconegudes.

En què us ha ajudat BBVA en la vostra empresa?

Som una empresa en constant creixement. Vam començar amb una sola seu a Barcelona i avui en dia en tenim nou arreu de l’estat espanyol. Cada any creixem amb el número d’alumnes que s’acosten a formar-se amb nosaltres. El BBVA ens ha ajudat a poder sostenir aquest creixement anual que anem tenint.

Quines són les vostres previsions de futur en aquest àmbit?

És un sector que segueix amb una expansió molt gran, amb creixements del 30%, i amb el tema de la formació s’està seguint exactament el mateix patró. Cada cop hi ha una conscienciació més gran i per tant la gent vol estar més formada. Nosaltres cobrim aproximadament una tercera part del territori espanyol, però la nostra previsió és arribar, durant els propers tres anys, a cobrir-ne el 70%.

El + vist

El + comentat