La Setmana Bio arriba un any més per promoure el consum de productes ecològics de proximitat

Del 19 al 27 d'octubre, la Generalitat vol donar a conèixer la producció i l’alimentació bio amb un programa d’activitats per tot Catalunya organitzades per les mateixes persones i entitats del sector

La Generalitat vol impulsar el sector de la producció i l’alimentació ecològiques, per promocionar un estil de vida saludable entre els ciutadans. En un món on cada cop més es demostra la relació entre menjar bé i tenir una bona salut, el Govern dedica els seus esforços en fomentar pràctiques ecològiques, per tal que els aliments saludables arribin a tothom. Igualment, està demostrat que el sistema de producció ecològic comporta tota una sèrie de beneficis ambientals que repercuteixen en un bon estat del nostre medi rural, al mateix temps que ofereix a la nostra pagesia i agroindústria unes interessants oportunitats i perspectives econòmiques.

Del 19 al 27 d’octubre, Catalunya celebra la Setmana Bio per l’alimentació ecològica ( setmanabio.cat), que vol donar a conèixer la producció i l’alimentació ecològiques entre la població. Al llarg d’aquests dies hi haurà un interessant programa d’activitats per tot Catalunya, activitats ben variades que han estat organitzades per les mateixes persones i entitats del sector (productors, administracions locals, biblioteques, restaurants, minoristes, grans superfícies...), que aprofiten aquesta iniciativa per promocionar i donar a conèixer el concepte bio entre la població catalana.

Hi haurà cinc famílies d’activitats: visites a operadors ecològics, activitats comercials, activitats divulgatives, activitats gastronòmiques i activitats dins la Setmana Bio a l’escola. Pel que fa a la visita a operadors ecològics, pagesos, ramaders i elaboradors de productes ecològics obren les portes de les seves explotacions per donar a conèixer in situ la seva feina i què són i com s’obtenen els productes que produeixen.

A l’apartat d’ activitats comercials, els comerços i botigues d’alimentació oferiran activitats relacionades amb els productes ecològics, com ara presentacions, promocions i tastos. Les activitats divulgatives, d’altra banda, agrupen propostes orientades a informar els consumidors sobre el sistema de producció ecològic i la qualitat d’aquest tipus d’aliments. Es tracta de tallers, jornades i espais dedicats a la producció ecològica dins les biblioteques.

A la família dedicada a la gastronomia i la restauració, es faran tallers de cuina o showcookings i també hi participaran restaurants, on es podran tastar els productes. Finalment, els centres educatius també realitzaran activitats relacionades amb l’alimentació ecològica i local, orientades tant al seu alumnat com al conjunt de la seva comunitat educativa. Aquestes activitats formen la Setmana Bio a l’escola.

Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica

Un dels actes destacats de la Setmana Bio a l’escola és el lliurament del Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica, creat per la Generalitat (Departaments d’Agricultura, Ensenyament i Territori) i l’Associació Vida Sana, que serveix per reconèixer i incentivar la realització de projectes i línies de treball dels centres educatius de Catalunya destinats a promoure el coneixement de l’agricultura i l’alimentació ecològiques i especialment dels seus valors socials, econòmics i ambientals.

La participació en la Setmana Bio a l’escola la pot fer qualsevol centre educatiu que tingui interès a organitzar alguna activitat durant la setmana amb aquests objectius. Poden ser centres d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat, educació professional, educació especial o llars d’infants. També ho poden fer les entitats relacionades amb la comunitat educativa, com les AMPA, biblioteques i entitats locals. Les activitats han de fer reflexionar els infants i els joves sobre els diferents models de producció agrària i de consum alimentari, així com les seves implicacions socials i ambientals, i també hi poden involucrar les famílies i el mateix professorat i personal dels centres.

Un sector que no para de créixer

En el darrer quart de segle, el sector ecològic ha mantingut una trajectòria sempre creixent. Segons dades del CCPAE, entre els anys 1995 i 2018 la superfície certificada en producció ecològica s’ha multiplicat per 42 i ha passat de les 5.000 a les 210.000 ha. En aquest mateix període, el nombre d’operadors de productes ecològics ha passat de 236 a 3.859.

Les dades i els resultats del CCPAE corresponents a l’any 2018 també confirmen aquesta tendència positiva, amb un creixement d’un 20% de les facturacions de productes agraris ecològics l’any 2017 (darrer exercici econòmic comptabilitzat) respecte de l’any anterior, que arriben als 584 M€.

Durant l’any 2018, els operadors inscrits també han augmentat un 8,92% respecte de l’any anterior, fins als 3.859. Per tipus d’activitats, els operadors que més van créixer van ser els comercialitzadors (21,8%), seguits pels importadors (12,24%), els productors vegetals (9,37%) i els elaboradors (8,41%, incloent-hi els minoristes).

En relació amb la superfície de producció ecològica, l’any 2018 va créixer un 5,02% respecte de l’any anterior, amb més de 210.818 hectàrees. Dues terceres parts d’aquesta superfície són prats, pastures i farratges dedicats a l’alimentació del bestiar de producció ecològica.