Microsites 16/03/2019

“És bàsic que els joves puguin prendre les decisions sobre el seu futur tenint clara tota la informació”

Entrevista a Núria Cuenca, secretària general del Departament d’Educació

A.f.
2 min
Núria Cuenca

BarcelonaQuina importància té que es faci una fira com el Saló de l’Ensenyament i fins a quin punt és important poder oferir als estudiants aquest punt de trobada?

El Saló de l’Ensenyament és la gran cita anual de l’educació a Catalunya, i agrupa iniciatives diverses adreçades tant a alumnes com a docents, però també a les famílies. Té la voluntat d’oferir informació àmplia i actualitzada de l’oferta educativa del país. És l’única fira anual on els joves i adolescents poden trobar tota l’oferta educativa que es fa a Catalunya pel que fa a estudis postobligatoris i universitaris, ensenyaments artístics superiors, ensenyaments d’idiomes i tot el ventall d’estudis contemporanis.

Quina presència hi tindrà el Departament d’Educació?

El departament hi participa amb dos estands, un al Palau 1 amb el sector de les universitats, i on tenim els ensenyaments artístics superiors (EAS), i un altre al Palau 2 on els visitants podran conèixer l’oferta per al curs vinent pel que fa a Batxillerat, Formació Professional, ensenyaments artístics i esportius, d’Escoles Oficials d’Idiomes, de l’Institut Obert de Catalunya i dels centres de persones adultes. En aquest, dividim l’estand en cinc espais: un d’orientació, un de formació professional, un taulell general d’informació, un espai de diàleg on hi haurà tallers i converses d’orientació i de reflexió sobre els diferents àmbits del servei educatiu, i l’IdCat mòbil, per tal de fer la preinscripció educativa a través d’internet.

En un context de creixement i diversificació de l’oferta de formació, ¿fins a quin punt és important oferir als joves un servei personalitzat d’orientació?

Entenem que és bàsic que els joves prenguin les decisions tenint clara tota la informació. Per això, des de l’espai d’orientació, professionals experimentats atenen els estudiants i les seves famílies per resoldre qüestions generals i específiques relacionades amb tots els estudis. Hi haurà taulells informatius sobre els diferents itineraris formatius, però també despatxos d’atenció personalitzada. A més, enguany, per primera vegada, dediquem un despatx a informar sobre els ensenyaments artístics i un altre a informar sobre els esportius.

Informació sobre Batxillerat, Formació Professional, ensenyaments esportius, ensenyaments artístics professionals, programes de formació i inserció, educació d’adults, formació a distància (IOC) i ensenyament d’idiomes. Com es pot oferir informació atractiva als joves de la generació digital?

Des del departament hem dissenyat l’espai pensant en els joves d’aquesta generació digital, fent-lo com més interactiu i dinàmic millor. Al Saló donem la informació de l’oferta educativa del país i ho fem de manera atractiva i personalitzada, cuidant tots els detalls perquè cada jove se senti acompanyat en aquest procés d’orientació.

Una orientació que pensa en tot tipus d’alumnat. En aquest sentit, cal destacar l’oferta d’itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes d’entre 16 i 20 anys amb necessitats educatives especials. Quin objectiu tenen?

Per a nosaltres els IFE són importants per garantir el desenvolupament d’habilitats personals i socials dels alumnes, incrementant la seva autonomia personal i social. Treballem perquè assoleixin les competències professionals que els facilitin la transició a la vida adulta i la inclusió social i laboral.

stats