Com lliurar les dades fiscals a l'Agència Tributària de Catalunya?

Ara
2 min

BarcelonaHi ha diversos detalls específics que cal conèixer a l'hora de lliurar les dades fiscals a l'Agència Tributària Catalana.

El procediment té algunes diferències en relació amb l'estàndard. El passos són els següents:

1. Baixar el document de la ATC com està explicat (S26,S27,S28 o S29), però en aquest cas el concepte serà “Declaració de la renda 2013″.

2. Calcular el pagament com sempre, segons els impresos de l’Agència Tributària Espanyola amb els impresos específics per Hisenda Espanyola. En aquest cas, però, no cal enviar els impresos de forma telemàtica, s’ha de presentar la declaració a la Hisenda espanyola dins el termini establert (ja que és OBLIGATORI per llei), i posteriorment fer el corresponent pagament a l’ATC mitjançant l’imprès habilitat, però no al banc.

3. Fer el pagament al banc.

4. Portar els documents a l’Agència Tributària Catalana (copia de la declaració, còpia de l’imprès de l’ATC, còpia del rebut, carta de voluntats).

Declaració de la renda a retornar (negativa):

1. Baixar els documents de la forma ja indicada.

2. Calcular el pagament com sempre segons els impresos de l’Agència Tributària Espanyola, però en aquest cas a la casella 752 es posa l’import que es vol reclamar, podria ser el 8% que correspon a l’espoli fiscal, però recomanem una xifra molt menor, per exemple 50 o 20 euros en senyal de queixa o el què es vulgui arriscar, aquest valor pot ser que al final no l’acceptin i sigui reclamat de nou.

3. Es paga al banc la quantitat que objectem, al compte de l’Agència Tributària Catalana de la nostre província el valor posat a la casella 752.

4. Es porta la documentació a l’ATC, igual que en el cas anterior: còpia de la declaració de renda, document ATC, rebut de banc, i carta explicativa.

Més informació, a l'Agència Tributària de Catalunya

stats