Les participacions preferents també afecten la declaració de la renda

Depenent del procés en què es trobi cada afectat per l'adquisició de participacions preferents el tractament fiscal en la declaració varia

Ara
1 min

BarcelonaLa situació dels afectats per les participacions preferents és diferent en cada cas. Alguns han decidit reclamar judicialment, altres han decidit sotmetre's a arbitratge, altres han assumit la pèrdua o han negociat directament amb el banc. En cadascun d'aquest casos el tractament fiscal varia.

En cas de laude arbitral favorable

Les participacions preferents que van obtenir un laude arbitral favorable i han rebut una quantitat econòmica han de tributar segons la diferència entre els diners que es va invertir i la quantitat que s'ha recuperat mitjançant l'arbitratge.

Cal considerar aquesta diferència com a rendiment de capital mobiliari negatiu i es podrà compensar amb altres rendiments de capital mobiliari positius del 2013 i dels 4 anys següents.

En cas que el contracte fos declarat nul

Quan el contracte de les participacions preferents va ser declarat nul mitjançant una sentència judicial, i té com a conseqüència una obligació de restitució de les prestacions com si el contracte no s'hagués celebrat mai. Per tant, no s'ha de declarar cap tipus de rendiment del capital mobiliari positiu ni negatiu.

Altres casos

S'ha de declarar el canvi de les preferents per accions com un rendiment del capital mobiliari. El valor d'aquest rendiment negatiu es calcula sobre la base de la diferència els diners invertits en les preferents i el valor de les accions fixat pel FROB.

En el cas que es venguessin les accions canviades, també s'ha de declarar el guany o la pèrdua patrimonial, que es calcularà restant del preu, el valor de les accions fixat pel FROB.

stats