MÀSTERS I POSTGRAUS

“La tornada a la normalitat tal com l’enteníem abans encara és lluny”

Entrevista a Lluís Baulenas, secretari general del Conselll Interuniversitari de Catalunya

Esther Escolán
3 min
“La tornada a la normalitat tal com l’enteníem abans encara és lluny”

Arran de la pandèmia del covid-19, les universitats han hagut de passar d’un model de docència tradicional presencial a un altre d’emergència online gairebé d’un dia per l’altre. Repassem amb Lluís Baulenas, secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya, quins reptes planteja aquest escenari de cara al curs vinent.

Les onze universitats catalanes que no imparteixen classes a distància ¿estaven preparades per fer el pas de les classes presencials a les virtuals?

A Catalunya tenim la sort d’acollir una de les universitats no presencials amb més prestigi a nivell internacional. Amb l’exemple de la UOC i la col·laboració de totes les universitats amb el Govern per fer una transició el mínim de traumàtica possible, hem aconseguit en pocs dies fer un canvi de paradigma en el model d’ensenyament. Això només ho pot fer una societat amb un sistema de coneixement avançat. Per tant, el repte era sobretot de temps. La immediatesa ha posat a prova el sistema i el sistema ha estat a l’altura. Però no tot s’ha resolt de cop i, com en tota transició, cada dia treballem per adaptar el dia a dia de la universitat a la docència online, acompanyant i aconsellant les universitats sobre aspectes com ara les avaluacions, les pràctiques dels estudiants i les condicions d’una possible represa de la docència presencial.

Com es planteja la tornada a les classes després de l’estiu?

De moment anem pas a pas. És molt prematur parlar del que pot passar d’aquí dos, tres o sis mesos. El que hem de fer és pensar diferents escenaris i adaptar-nos en cada cas a la realitat del moment. Sempre hem dit que la virtualitat dels ensenyaments podria revertir-se algun dia, mai abans del juny, i sempre que les condicions ho permetin en funció de l’evolució de la pandèmia i les mesures fixades per les autoritats competents.

Quines eines caldrà que adquireixin els alumnes per respondre de manera efectiva davant d’aquests nous escenaris?

Fins ara les competències digitals o tecnològiques eren un valor afegit molt preuat per a qualsevol estudiant que volgués estar preparat per a futurs reptes professionals. Ara ja són vitals perquè formen part del mateix procés d’aprenentatge. Estem immersos de ple en un canvi de paradigma, en un salt temporal que s’estava fent de manera gradual i que aquesta crisi ha accelerat definitivament. Aquesta pandèmia marcarà un abans i un després en el model d’ensenyament i en les competències no només de l’alumnat, sinó també dels docents.

Com s’està preparant precisament el professorat universitari per fer front a aquest nou escenari?

S’estan prenent totes les mesures necessàries per adaptar activitats fins ara presencials a un model de docència online. Des del CIC hem creat un grup de treball específic per definir els criteris acadèmics que han de regir la finalització del curs universitari en un escenari de docència d’emergència online, i això ens ha permès establir quatre formats d’avaluació no presencial i un seguit d’orientacions a tenir en compte per les universitats a l’hora d’implementar-los. Pel que fa a les pràctiques, les universitats han fet igualment un important esforç de flexibilitat per adaptar el calendari acadèmic als treballs finals de grau i màster o pràctiques externes que no s’hagin pogut adaptar al format online. Aquesta mesura s’acompanya també d’altres, com que les universitats puguin reconèixer els resultats d’aprenentatge i competències assolides pels estudiants de ciències de la salut que han fet alguna pràctica professional, com a voluntaris, durant la pandèmia.

Com es mantindran els criteris d’accessibilitat, seguretat i qualitat tot i la distància amb la qual es reprendrà l’activitat el curs vinent?

Des del Govern coordinarem amb les universitats les mesures que calgui per garantir la seguretat i la salut de tot el personal que treballa a les universitats de cara a un possible retorn a la presencialitat. Però no ens precipitarem i farem allò que ens aconsellin les autoritats competents per minimitzar el risc de contagi. Cal ser conscients que aquesta incertesa en què vivim es pot allargar en el temps fins que no disposem d’una vacuna efectiva i, per tant, hem de planificar el futur partint d’aquesta premissa. La tornada a la normalitat tal com l’enteníem abans encara és lluny, però estem treballant intensament amb el conjunt del sistema universitari per trobar la millor solució a cada qüestió. I, de moment, només tinc paraules d’agraïment per la predisposició, la col·laboració i la coordinació que estem tenint amb totes les universitats.

Resposta extraordinària

“El sistema universitari de Catalunya ha donat una resposta extraordinària davant una situació excepcional”. D’aquesta manera tan clara és com respon Lluís Baulenas sobre què podria destacar de l’adaptació del sistema universitari davant de la pandèmia del covid-19. Tot i veure’s obligades a repensar la seva activitat d’un dia per l’altre, Baulenas celebra haver pogut comprovar “que estaven preparades i tenien les eines tecnològiques per fer-ho”. “Moltes -prossegueix- ja disposaven de campus virtuals i, per tant, aquesta transició tan sobtada s’ha resolt de manera molt satisfactòria per no deixar els estudiants desatesos”. Per a Baulenas, totes “s’han abocat amb una increïble generositat en la lluita contra la pandèmia aportant material i capital humà al sistema de salut”. I conclou: “Tenim un sistema universitari modern, madur i resilient, i n’hem d’estar molt orgullosos”.

stats