El viatger que tria el 'home sharing' fa la major part de la despesa en menjar al barri on s'allotja / AIRBNB

El 'home sharing' i la despesa als barris

Fora de l’allotjament, el 50% de les despeses del viatger que tria la llar compartida es fan al barri on hi ha l’habitatge

5 Comentaris

Les diferències entre un habitatge que no té ús intensiu turístic i els que sí són prou evidents / AIRBNB

Habitatge d'ús turístic o 'home sharing'?

Les diferències entre un i altre model d'allotjament de viatgers són prou evidents, tot i que l'administració encara no ha tipificat el 'home sharing'. Aquestes són les vuit principals

Barcelona encara no diferencia entre llar compartida i l'activitat professional de l'habitatge d'ús turístic

Europa aposta per regular el 'home sharing'

L'impacte de les TIC en els viatges i l'allotjament porta diversos països a regular el lloguer d'habitatges per diferenciar la llar compartida, amb activitat no professional, de l'habitatge d'ús turístic, d'activitat intensiva i gestionada per professionals

1 Comentaris

AIRBNB

Els 12 manaments del bon amfitrió

Des de posar-se en la pell del viatger, fins ser curós tant amb la rigorositat de l'oferta com amb els aspectes legals i fiscals, us plantegem un catàleg de bones pràctiques

3 Comentaris

La necessitat de confiança i seguretat és necessària per a l'amfitrió i per a l'hoste

Seguretat i confiança bidireccionals: com funciona la plataforma

Per fer el pas i entrar en el món de la llar compartida, és clau que tant l'amfitrió com l'hoste necessiten un escenari que no els generi dubtes

Les experiències dels amfitrions

Així és ser un amfitrió

El Javier, la Jessy i la Dámaris, tots tres de Barcelona, ens expliquen la seva experiència i ens mostren que no hi ha una única manera d'exercir-ne i que s'hi pot donar un toc personal

7 Comentaris

Compartir la primera residència quan en som fora a través d'una plataforma dóna seguretat a l'amfitrió i al viatger / AIRBNB

Compartir la llar familiar en absència temporal, una manera sostenible de viatjar i aconseguir uns diners extra

Un de cada tres espanyols es mostra disposat a plantejar-se llogar casa seva mentre és fora, i un 12% ja ho fa

1 Comentaris

Les persones de més de 60 anys són el grup d'edat que més creix  en el moviment del home sharing / AIRBNB

Els millors amfitrions del ‘home sharing’ són les persones de més de 60 anys

La xifra d’amfitrions de la tercera edat s’ha duplicat l’últim any a Europa, i pel que fa a Espanya ja arriba al 9% de l’oferta Els amfitrions de més de 60 anys són els més ben valorats, amb un 70% dels seus acolliments puntuats amb cinc estrelles

3 Comentaris

El 'home sharing' i l'acollida de l'amfitrió faciliten la descoberta de racons poc massificats turísticament

Per què el 'home sharing' atrau un turista de qualitat?

Un dels motius que més destaquen els viatgers en les enquestes és que aquesta modalitat els permet viure la seva estada com un local

16 Comentaris

L'acollida de l'amfitrió és una de les claus del 'home sharing'

Què és el 'home sharing'?

L’experiència que busquen els viatgers i la que poden oferir els amfitrions marca aquesta modalitat d’acolliment

7 Comentaris