FORMACIÓ PROFESSIONAL

Formació Professional a l’abast dels professionals

Al marge de la Formació Professional Inicial, on s’emmarquen els graus mitjans, els superiors i l'FP dual, existeix una altra tipologia d’FP que es troba a l’abast de les persones treballadores, tant les que estan en actiu (FP contínua) com les que es troben en situació d’atur (FP per a l’ocupació)

L’FP és l’ensenyament que millor s’adequa al concepte long-life learning, o aprenentatge al llarg de tota la vida, que tant en auge es troba actualment al mercat laboral. Hi ha qui directament afirma que n’és la seva materialització, i de raons n’hi ha per a donar i per a vendre.

35 milions d'euros

És la quantitat que el Consorci destina enguany a programes de formació, dels quals es beneficiaran 120.000 treballadors

Al marge de capacitar qui la cursa per a exercir certs oficis i noves professions sorgides arran de la progressiva globalització i digitalització de la societat, esdevé una formació que beu del teixit productiu i empresarial per evolucionar, adaptant-se el màxim possible a les seves necessitats. Permet tanmateix assolir i/o entrenar determinades competències per desenvolupar-se al món laboral i és tot aquest marc descrit fins ara la que la fan summament interessant també per als empleats que estiguin bé treballant bé en situació d’atur.

Inversió de 35 milions d’euros en FP Contínua

Els organismes encarregats de gestionar aquest tipus de Formació Professional per als treballadors són, d’una banda, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), encarregat de la Formació Professional per a l’Ocupació adreçada a persones en atur, i, de l’altra, el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, organisme integrat per la Generalitat -a través de Treball, Afers Social i Famílies- i per les organitzacions sindicals i empresarials, que s’encarrega de l’FP contínua, adreçada a treballadors en actiu.

El Consorci destina enguany 35 milions d’euros a programes de formació, dels quals es beneficiaran 120.000 treballadors. Els programes poden ser transversals (idiomes, TIC, seguretat laboral, etc.) o sectorials (metall, comerç, química, agroalimentari, etc.) i estan orientats a la millora de competències i l’obtenció de certificats de professionalitat. Quant a l’avantatge competitiu que reporten tots ells, la directora del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Ariadna Rectoret, apunta com “a l’empleat li aporta la capacitat d’adaptar el seu perfil de manera constant al lloc de treball que ocupa i, fins i tot, la possibilitat de reinventar-se de cara a una promoció professional o a reorientar la seva carrera. Per a l’empresa suposa una inversió, no una despesa, atès que suposa un valor estratègic que afavoreix la seva competitivitat i capacitat d’adaptar-se de forma constant als canvis dels models productius i mercats que l’afecten”.

Inserció i reinserció laboral

Al seu torn, la Formació Professional per a l'Ocupació és el conjunt d'accions formatives en l'àmbit laboral que busquen millorar la qualificació professional i la capacitat d'inserció o reinserció laboral a través de la consecució i el perfeccionament de competències. Els darrers tres anys, el SOC ha invertit més de 210 milions d’euros a formar unes 100.000 persones aturades, sobretot en sectors com administració i gestió, comerç i màrqueting, serveis socioculturals i a la comunitat. Del total, un 55% han estat dones, un 28%, joves i un 32%, majors de 45 anys. El 55% eren tanmateix aturats de curta durada.

Si posem el focus en la inserció laboral, les estadístiques també posen de manifest que, transcorreguts sis mesos des de la formació, més del 50% troben feina i passat un any gairebé el 70% han estat contractats o s’han donat d’alta com autònoms. Més enllà de l’índex d’inserció laboral, val la pena parlar d’un altre, el d’utilitat, i és que, segons les dades d’avaluació de la formació contínua, el 90% de les persones participants declaren haver adquirit noves habilitats aplicables al seu lloc de treball i que afavoreixen mantenir el lloc de treball i/o la mobilitat laboral. Un win-win en tota regla.

El + vist

El + comentat