FORMACIÓ PROFESSIONAL
Microsites 17/12/2019

“La Formació Professional prepara per inserir-se en el mercat laboral amb millors condicions”

Entrevista a Joan Lluís Espinós, director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

Esther Escolán
3 min
“La Formació Professional prepara per a inserir-se en el mercat laboral amb millors condicions”

L’any 2018 l’FP es consolidava com una de les millors vies d’inserció laboral per cinquè any consecutiu, segons posava de manifest al gener l’estudi d’Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2018, elaborat conjuntament pel Departament d’Educació i el Consell General de Cambres de Catalunya. Parlem del valor afegit que representa tant per a qui la cursa com per a l’empresa amb Joan Lluís Espinós, director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

Com descriuria amb tres adjectius la Formació Professional que s’imparteix al nostre país?

Com a flexible, dinàmica i innovadora.

De quin avantatge competitiu dota aquest tipus de formació a qui la du a terme?

Prepara per a inserir-se en el mercat laboral amb millors condicions. La persona està formada per poder incorporar-se al mercat laboral i, per tant, les seves taxes d’inserció són més altes. L’estudi de l’any 2018 ens diu que la taxa d’atur juvenil dels 16 als 24 anys de Catalunya va ser del 28,82% i l’atur dels titulats de formació professional va ser del 9%, 20 punts per sota dels joves de la mateixa edat. Per tant, els titulats en formació professional tenen altes garanties de trobar feina.

L’FP ha permès també respondre a la demanda de nous perfils professionals qualificats emergits arran del nou context socioeconòmic, predominat per la globalització i les noves tecnologies. Quins nous títols han sorgit en aquest nou escenari?

La família d’Informàtica és la que ha obert més possibilitats de treballar en noves demandes dels diferents sectors. Són clars exemples l’adequació del cicle d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa en Ciberseguretat; la del cicle de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma en Logística; la del cicle de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma en Videojocs i Oci Digital, i, últimament, la del cicle de Desenvolupament d’Aplicacions Web en Bioinformàtica.

Quin valor afegit reporta d’altra banda a l’empresa comptar amb un perfil professional d’aquest tipus?

Les mesures flexibilitzadores que estem aplicant a la formació professional ens permeten adaptar l’oferta formativa a les necessitats de les empreses. En molts dels casos s’estableixen convenis de col·laboració entre empreses i centres docents per tal d’adequar l’oferta a les necessitats expressades per l’empresa. Aquest fet comporta que l’alumnat d’aquests centres en acabar la seva formació es pot incorporar a les empreses garantint que la formació que ha rebut s’ajusta a les seves necessitats.

Al marge de donar a conèixer en profunditat l’FP, en les seves modalitats inicial, ocupacional i contínua, la campanya Un gir de 174 graus

En el context del desplegament de la Llei 10/2015 de la Formació i Qualificació Professional s’ha obert un procés de concertació entre els agents socials i els Departaments d’Educació i de Treball, Afers Socials i Família. L’objectiu és desenvolupar conjuntament la formació professional. En aquest sentit, els sindicats, la patronal i les administracions d’Educació i Treball estem treballant conjuntament en tots els aspectes que ens ajudin a millorar la formació dels joves que es formen per a la primera feina i dels treballadors en actiu. Hem aprovat el Document de Bases del model català de formació professional dual, l’Estratègia Catalana de formació i qualificacions professionals 2020-2030, i continuem treballant conjuntament per donar les respostes més adients a les necessitats de la formació professional.

Com cal, d’altra banda, que la Formació Professional treballi per fidelitzar l’alumnat, tot reduint de retruc les taxes d’abandonament escolar?

Des del Departament d’Educació estem portant a terme el Pla de millora dels resultats educatius de l’alumnat. Aquest Pla té l’objectiu d’incrementar l’índex de graduació i l’índex de fidelització de l’alumnat en els ensenyaments d’FP. Aquest Pla se centra en analitzar els resultats obtinguts al final de cada curs i establir diferents mesures per millorar-los. Aprofundir en l’Acció Tutorial de l’alumnat tant des del punt de vista personal com grupal és una de les accions que s’han implementat aquest curs. També, l’aposta pel treball per competències i el desenvolupament de projectes són altres eines que han d’ajudar a incrementar tant els resultats acadèmics com la fidelització de l’alumnat.

stats