La Generalitat destina 5 M€ en ajuts als professionals de la cultura afectats econòmicament pel covid-19

Des d’aquesta setmana ja es pot sol·licitar la prestació creada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el de Cultura

2 min
Entre molts altres efectes, la crisi del coronavirus ha fet abaixar persianes als teatres, com LaVillarroel

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament de Cultura han creat una línia d’ajuts extraordinaris, pressupostada amb 5 milions d’euros, per als professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi del covid-19. El termini per sol·licitar aquesta prestació s’ha obert aquesta setmana.

Els ajuts poden demanar-los aquells treballadors per compte propi o per compte d’altri que acreditin haver patit una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos econòmics per raó de la crisi sanitària a Catalunya. El termini per sol·licitar la prestació estarà obert fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària que té destinada, i es preveu que pugui arribar a unes 6.000 persones.

La Generalitat destina 5 M€ en ajuts als professionals de la cultura afectats econòmicament per la COVID-19

Es tracta d’una prestació social de caràcter econòmic, extraordinària i de pagament únic que s’atorga pel procediment de concurrència no competitiva fins a l’exhauriment del pressupost de 5.000.000 d'euros, aportats al 50% pels dos departaments. Aquest ajut serà d’un import màxim de 1.024,38 euros.

Per poder ser beneficiari de l’ajut cal ser major de 18 anys i estar empadronat a Catalunya. Cal haver exercit alguna activitat professional i està en situació d'alta en el Règim Especial d'Autònoms de la Seguretat Social per activitats de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, en el Sistema Especial d'Artistes del Règim General de la Seguretat Social. En el cas dels tècnics, cal que hagin cotitzat al Règim General de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim 15 dies l'any 2019.

També és indispensable no haver obtingut cap classe d'ingressos, entre els dies 14 de març i 6 de maig, o bé que no hagin superat conjuntament l'import del salari mínim interprofessional.

2.179 llocs de treball perduts a Catalunya en dos mesos

La decisió de crear aquesta prestació rau en el fet que les arts escèniques es van suspendre amb la declaració de l’estat d’alarma, la qual cosa va afectar un col·lectiu professional caracteritzat per una activitat amb contractes i cotitzacions intermitents; i perquè el govern de l’Estat no va facilitar a aquestes persones l’accés a prestacions d’atur fins al 6 de maig.

A més, del febrer a l'abril, i també comparat amb l’abril de l’any 2019, la pèrdua d’afiliació a la Seguretat Social de treballadors en activitats artístiques i escèniques ha sigut 3,5 vegades superior a la de l’economia catalana, amb una pèrdua de 2.179 llocs de treball.

El govern de Catalunya ha reclamat reiteradament un Estatut de l’Artista, que és un clam entre les diferents associacions professionals de la cultura, i ha posat de manifest les dificultats d’aquestes persones per accedir a una protecció social digna en una situació tan greu i inesperada com la que estem vivint.

stats