Vocació cada cop més internacional

En la seva cursa cap a l’atracció d’alumnat estranger, la universitat catalana disposa de moltes eines per facilitar l’acollida lingüística dels estudiants que venen

Catalunya va acollir 11.021 alumnes estrangers el curs 2015-16, cosa que, segons Mercè Jou, secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya, respon al fet de tractar-se d’un país cada cop més internacionalitzat. Per a Jou, la internacionalització “comença a casa amb la millora de les competències lingüístiques i comunicatives de la població, en general, i dels estudiants i professors universitaris, en particular”. El 33,5% dels titulats de màster el curs 2015-16 eren de nacionalitat estrangera, un percentatge que escalava fins al 35,4% si parlem de doctorats. Actualment, les universitats estan molt preparades per facilitar l’acollida lingüística dels estudiants estrangers però també, subratlla Jou, “per acollir els autòctons que no poden realitzar estudis de màster i postgrau en una universitat estrangera a través d’una oferta creixent d’estudis oferts, totalment o en part, en anglès especialment”.

Per a Isabel Pera, directora de Relacions Internacionals de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), en una societat cada cop més globalitzada “la necessitat de trobar professionals amb experiència internacional és cada cop més gran”. Per tant, “estudiar en anglès i amb alumnes internacionals fa que l’alumne s’obri a altres perspectives acadèmiques, professionals i vitals”, un fet del qual es beneficien els alumnes autòctons de la UIC, que el curs 2016-17 van compartir aula amb 4.453 alumnes estrangers de grau i postgrau procedents de 79 nacionalitats, amb els francesos i alemanys com els més representats als estudis de grau i els colombians, xilens i equatorians als de postgrau.

Català, castellà i anglès

A casa nostra hi ha una oferta creixent de màsters oficials impartits totalment en anglès, que superen els 120. Actualment la major part tenen tres llengües de docència: català, castellà i anglès. La Universitat Pompeu Fabra (UPF) és un exemple d’aquesta immersió lingüística, amb fins a 54 títols de grau, postgrau i màster impartits en anglès que el curs 2016-17 realitzaven 3.067 alumnes estrangers. Al curs actual, el 39% dels estudiants de màster i el 48% de doctorat són internacionals. Hi ha àrees en què el percentatge és encara més alt, com és el cas dels programes de Ciències Polítiques i Socials (on el 84% dels estudiants de màster i el 64% del doctorat són internacionals); Ciències Econòmiques i Empresarials (77% i 86%); Dret (77% i 62%); Traducció i Interpretació (58% i 63%), i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (58% i 53%). “Una altra dada d’interès és que el 100% de les tesis que es van defensar als departaments de Ciències Polítiques i Socials, Ciències Econòmiques i Empresarials i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions el curs passat es van defensar en anglès”, destaca Laura M. Saus, tècnica del Gabinet de Rectorat de la UPF.

“En el cas específic dels màsters en anglès -prossegueix Saus-, són programes que, d’entrada, incentiven la mobilitat internacional dels alumnes”. Com a exemple, Laus esmenta el programa de màster en Strategic Communication and Public Relations que la UPF imparteix conjuntament amb la Universitat de Stirling, el qual es cursa la meitat de l’any a Stirling i l’altra a Barcelona. En el cas dels màsters que s’imparteixen íntegrament a Barcelona, “l’alumnat compta també amb una experiència internacional, garantida per un entorn multilingüe i diverses nacionalitats”, matisa Laus, que explica que, “davant d’un mercat laboral global i competitiu, el fet d’obtenir un màster impartit íntegrament en anglès dona valor afegit a la carrera professional d’aquests alumnes”.

Enfocament global

Per la seva banda, el curs passat la Universitat de Barcelona (UB) va acollir 7.842 alumnes estrangers, cosa que per al seu vicerector de Comunicació i Coordinació, Ernest Pons, respon a “la presència d’una oferta de màsters universitaris molt àmplia, variada i completa, que inclou des de màsters més generalistes a d’altres de més especialitzats, passant pels que s’enfoquen a la recerca i a la professionalització; la condició de la UB com a universitat amb més producció científica de l’Estat segons la major part dels rànquings internacionals, i la mateixa qualitat de la universitat”. L’oferta de màsters interuniversitaris també hi influeix i és que, de cara al curs vinent, la UB té programats els d’Educació Internacional en Vacunes; Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica; Mercats Globals, Creativitats Locals; Nanociència -impartit conjuntament amb la Universitat Catòlica de Lovaina, la Universitat Tecnològica de Chalmers, la Universitat Tècnica de Dresden i la Universitat de Grenoble Alps-; Polítiques Públiques; Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans, i Física Nuclear.

Pons sosté que “per definició, l’enfocament als ensenyaments de màster és global, adreçat a estudiants que poden venir de qualsevol lloc del món i que després poden continuar la seva carrera -acadèmica o professional- en qualsevol altre lloc del món”. A la UB en la majoria d’assignatures de màster els materials són en anglès. Molts professors han fet estades a l’estranger i, en molts casos, es tracta d’ensenyaments interuniversitaris amb professorat estranger. Per a Pons és important, amb tot, “tenir en compte que els futurs professionals hauran d’abordar problemes amb visió global, perquè els efectes de la globalització i la revolució tecnològica són molt presents en la majoria de sectors”. I conclou: “El mercat laboral actual és fruit de la globalització, per això en els màsters es posa molt d’èmfasi en les opcions de mobilitat internacional”.

CREIX L'OFERTA D'ERASMUS MUNDUS

La Secretaria d’Universitats va fer pública a l’última edició del Saló Futura l’ampliació de l’oferta d’Erasmus Mundus, que el curs vinent proposarà 28 màsters que les universitats catalanes ofereixen en col·laboració, com a mínim, amb dues universitats estrangeres. El 80% s’impartiran íntegrament en anglès, mentre que la resta incorporen un percentatge com a mínim del 50% en una tercera llengua. Hi ha casos en què aquest tipus de màster oficial incorpora fins a tres idiomes que, a banda de l’anglès, són el francès i l’italià. Les universitats catalanes ofereixen també prop de 150 màsters interuniversitaris, dels quals gairebé el 30% es realitzen en col·laboració amb alguna universitat estrangera.

FLUX BIDIRECCIONAL
Alumnes que estudien a l’estranger

La universitat catalana és un pol d’atracció d’alumnes estrangers, però els d’aquí també busquen poder cursar una titulació de màster o postgrau fora de les nostres fronteres. Al Regne Unit, per exemple, un de cada sis estudiants universitaris prové d’un altre país. La representació espanyola és una de les que més ha crescut, tal com afirma Carolina Jiménez, Head of Higher Education del British Council a Espanya: “El nombre d’alumnes de grau i postgrau espanyols que estudien al Regne Unit ha passat de 9.070 el curs 2012-13 a 12.020 el curs 2016-17”. Segons les estadístiques oficials, els títols de postgrau i màster més sol·licitats entre els espanyols estan relacionats amb la ciència, la medicina, l’enginyeria i la direcció d’empreses.

Per a Jiménez, estudiar en un país estranger “és una experiència que sempre resulta profitosa per al currículum dels estudiants” i és que, prossegueix, “permet desenvolupar habilitats com les soft skills o aptituds que ens permeten enfrontar-nos millor a situacions quotidianes i relacionar-nos efectivament amb altres persones, i que actualment són molt valorades pels reclutadors”. Entre la resta de beneficis Jiménez esmenta “comptar amb una xarxa de contactes internacionals que suma valor a la seva carrera i, en el cas concret del Regne Unit, perfeccionar el seu nivell d’anglès, una eina fonamental per a l’èxit professional”. Tot això sense oblidar “el nivell d’innovació que caracteritza l’oferta britànica de postgrau, que fomenta un contacte real amb el món empresarial i industrial”.

Més continguts de