Els graduats catalans, satisfets amb la seva elecció

Tres de cada quatre repetirien titulació i set de cada deu la mateixa universitat

Que les universitats catalanes encapçalin els rànquings internacionals i que incorporin al seu catàleg any rere any titulacions cada cop més diverses i en sintonia amb el context actual reflecteix el bon estat de salut del sistema universitari. El curs 2016-17, un total de 30.514 persones es van graduar en titulacions universitàries de l’Espai Europeu d’Educació Superior, una xifra lleugerament inferior a la del curs 2015-16, en què ho van fer 30.711, però força per sobre dels 28.4719 que es van graduar el curs 2014-15.

L’increment d’alumnat va acompanyat d’un grau de satisfacció força elevat. Així ho posa de manifest l’informe La satisfacció dels graduats i les graduades de les universitats catalanes, presentat per l’Agència de la Qualitat Universitària de Catalunya el maig del 2018 i en què van participar 22.000 persones graduades entre els anys 2015 i 2017. L’informe reflecteix que els graduats catalans puntuen amb un notable (7) la seva satisfacció, un pèl més alta entre els graduats en ciències i ciències de la salut (7,5), i lleugerament menor en enginyeries i humanitats (6,7).

Reforç de les habilitats

De l’enquesta d’AQU Catalunya també se’n desprèn que un 75% dels graduats, preguntats pocs mesos després d’haver acabat, tornarien a triar els mateixos estudis i un 71% ho farien, a més, a la mateixa universitat. Entre els que repetirien el mateix grau destaquen sobretot els graduats en medicina, odontologia i infermeria (92%), mestres (88%), física i matemàtiques (86%), personal sanitari (83%), teràpia i rehabilitació (82%) i psicologia, farmàcia, veterinària i biomedicina (81%).

Independentment de l’ensenyament, la professionalització, el professorat i l’estructura del pla d’estudis són els factors més decisius en la satisfacció global, que gairebé no varia per raons de gènere però sí que és una mica més alta entre els que accedeixen a la universitat quan tenen més de 25 anys. Aquests la puntuen amb un 7,6 sobre 10, mentre que els que hi accedeixen arran d’un trasllat d’expedient ho fan amb un 7,2 i els que provenen d’un cicle formatiu de grau superior i de batxillerat ho fan amb un 7 i un 6,9, respectivament. Entre les habilitats que els graduats havien vist reforçades arran del pas per la universitat destacaven les comunicatives (amb una nota de 6,7 sobre 10), les personals (7 sobre 10) i les professionals (6,9 sobre 10).

Punts forts i punts febles. Què satisfà més els graduats?

El que +
• Resultats de la formació
• Professorat
• Biblioteques
• Campus virtual

El que –
• Procés d’ensenyament i d’aprenentatge
• Tutories
• Atenció a l’estudiant

** Font: La satisfacció dels graduats i les graduades de les universitats catalanes (AQU Catalunya, 2018)

El + vist

El + comentat