Microsites 20/12/2018

Mobilitat, residus i habitatge, elements clau dels pressupostos metropolitans per al 2019

Amb un augment del 9,7%, el Grup AMB aprova una dotació de 1.794 milions d’euros

Judit Monclús
3 min
La seu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona / AMB

La integració tarifària dels 18 municipis metropolitans de la segona corona i el creixement de la despesa vinculada a les polítiques d’habitatge són els nous elements que contribueixen a l’increment de pressupost que el Grup Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat per al 2019. Amb un import de 1.794 milions d’euros, el pressupost general inclou el propi de l’AMB, que arriba fins als 751 milions, i els estats de previsió de l’Institut Metropolità del Taxi, l’Impsol, Transports de Barcelona SA, Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA, AMB Informació i Serveis SA, Projectes de Mobilitat SA i Transports Metropolitans de Barcelona SL. Tal com assenyala Antoni Novel, cap de serveis generals de l’AMB, aquest pressupost -el tercer del sector públic de Catalunya, per darrere del de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona- compleix els tres paràmetres que la legislació demana a tota administració: estabilitat pressupostària, regla de despesa i límit màxim d’endeutament.

Ingressos

Hi ha un augment d’ingressos provinent dels serveis recurrents que presta l’AMB però que ara han crescut. És el cas del tribut metropolità, que creix un 2,2% respecte al 2018 i arriba als 123,96 milions d’euros per la previsió d’ingrés arran de la integració dels municipis de la segona corona, i de la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR), que, amb 124,74 milions d’euros, creix un 5,25% -un 2,2% per l’augment de l’IPC i un 3,05% per cobrir l’increment del cànon de residus de la Generalitat-. “El canvi de cicle econòmic ha fet que torni a remuntar la producció de residus, que amb la crisi va decaure. En el cas de la TMTR, hi ha un creixement per l’augment de l’IPC però també i sobretot pel del cànon de deposició i incineració de residus, que, tal com ha aprovat el Parlament, va tenint un creixement anual significatiu”, assenyala Ramon Torra, gerent de l’AMB.

Pel que fa als cànons, es preveu que Aigües de Barcelona els mantingui en 15 milions d’euros, que els ingressos per la concessió del servei Aerobús siguin de 13,33 milions, i que siguin de 6,25 milions els de la concessió del servei de transport urbà de viatgers en autobús amb finalitat cultural i turística. A aquests ingressos, cal afegir-hi les transferències que l’AMB ingressa d’altres entitats públiques per a la gestió de determinats serveis, com ara les de l’Agència de Residus de Catalunya o l’Agència Catalana de l’Aigua.

Despeses

Per àrees, els serveis de mobilitat i transport -323,52 milions d’euros- i la gestió de residus urbans -169,06 milions d’euros- s’emporten el 43,08% i el 22,51% del pressupost per al 2019. En el primer cas, els recursos més importants que s’hi destinen són els vinculats als serveis de gestió indirecta de transport públic i mobilitat reduïda severa i l’aportació a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). “L’extensió de la corona 1 en transport públic fa que l’AMB assumeixi 17 milions d’euros perquè aquests ciutadans passin a tenir una tarifa d’una zona com els altres municipis metropolitans”, recorda Torra. La gestió de residus urbans és l’altre àmbit que subratllen els pressupostos del 2019. “El creixement en la producció de residus fa que també creixi la despesa en tractament, així com la que associem a la millora o eficiència en el tractament i la recollida en origen. Això vol dir sensibilització al ciutadà pel que fa a la recollida selectiva, i també impuls i ajuda als municipis amb la millora d’aquesta recollida per facilitar el posterior tractament de les diferents fraccions”, remarca Torra.

Un altre factor a destacar és el creixement de la despesa vinculada a les polítiques metropolitanes d’habitatge que l’AMB aconsegueix completar tancant el mandat. Ubicada a l’àrea de gestió i inversió del territori -dotada amb 122,12 milions d’euros, que equival al 16,26% del pressupost-, inclou la transferència corrent a l’Impsol per mantenir aquestes intervencions amb 5,13 milions d’euros i l’ampliació de capital d’Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB) per valor de 2 milions d’euros en el desenvolupament de la política d’habitatge de lloguer assequible.

.

“Hi ha dos aspectes amb poc volum econòmic però significatius: en temes de polítiques socials no només es manté la línia d’aportacions a polítiques socials sinó que s’afegeix una dotació nova de 400.000 euros per a les assignacions a municipis destinades a situacions de pobresa energètica. A la vegada, es consolida per segon any el compromís de l’AMB de destinar el 0,7 % del pressupost a cooperació internacional. Ho hem assolit amb el compromís de mantenir-ho en un futur”, assenyala Torra. Alhora, remarca que els creixements de pressupost s’han fet mantenint la despesa d’estructura. “La despesa finalista i de servei al ciutadà és la prioritat”.

stats