Microsites 16/11/2018

Reciclar correctament surt a compte a la metròpolis

La Taxa Metropolitana de Tractament de Residus beneficia econòmicament els ciutadans compromesos

Judit Monclús
4 min
La planta de triatge de Gavà-Viladecans, que gestiona gran part dels envasos de plàstic de l'àrea metropolitana de Barcelona / FRANCESC MELCION

Separar correctament les deixalles no només beneficia el medi ambient sinó també la butxaca del ciutadà. Al llarg del 2017 al territori metropolità es va generar una mitjana de 447 quilos de residus per persona. Aquesta xifra es va traduir en un total d’1,4 milions de tones de residus que, al seu torn, van suposar un cost de 153 milions d’euros destinats a la seva gestió, a l’obtenció de recursos a través del reciclatge i a les tasques pertinents per reduir els impactes ambientals que poguessin causar. La Taxa Metropolitana de Tractament de Residus (TMTR) que paguen tots els ciutadans dels 36 municipis de l’àrea metropolitana cobreix, aproximadament, el 85% d’aquest import. Aquesta taxa està vinculada al nivell de recollida selectiva de residus que facin els municipis. És a dir, si la ciutadania separa correctament els residus produïts, el tractament de les diferents fraccions serà més barat que si no es fa de manera adequada. Per això l’import a pagar varia d’una població a una altra.

La TMTR es paga a través del rebut de l’aigua i la seva quantitat anual queda repartida en diversos terminis, d’acord amb la periodicitat amb què l’empresa subministradora de l’aigua emet les factures. Tant els domicilis particulars com les diferents activitats econòmiques -comerços, restaurants, despatxos, etc.- de cada municipi paguen la taxa. En el primer cas, l’import es calcula segons el consum mitjà d’aigua de l’any anterior. “Com més aigua es consumeix, més persones considerem que hi ha vivint en un mateix domicili i, per tant, que hi ha un augment de la quantitat de residus produïts”, assenyala Eloi Badia, vicepresident de Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). En aquest pagament domèstic hi ha diferents categories establertes que fan que l’import anual a pagar oscil·li entre 30 i 200 euros per família, aproximadament. En el cas de les activitats econòmiques, la taxa pot anar entre els 150 euros d’un despatx i els més de 1.500 euros d’un restaurant. Actualment, al territori metropolità, 1.200.000 domicilis i 150.000 activitats econòmiques paguen la TMTR. A finals d’aquest mes de novembre està previst activar una pàgina web que, a través d’un mapa interactiu, permetrà consultar els nivells de recollida i els imports de TMTR de cada municipi metropolità.

El sistema de pagament de la TMTR depèn del comportament col·lectiu com a municipi. Perquè els comportaments individuals quedin recollits en la taxa, l’AMB impulsa nous sistemes de recollida selectiva, com els contenidors intel·ligents o el porta a porta, en què l’ajuntament estableix un calendari de recollida de residus que conscienciarà més la ciutadania. “Aquests sistemes permeten individualitzar millor la taxa. L’actual sistema mesura resultats per municipis i els reparteix proporcionalment entre tots els contribuents, però més endavant podrem discriminar i modular la taxa metropolitana perquè sigui més justa des del punt de vista ambiental i amb més incentius”, afirma Víctor Mitjans, cap del servei de Programes i Estudis de l’AMB. Actualment la recollida porta a porta s’ha implantat als municipis de Tiana i de Torrelles de Llobregat, que el 2017 van arribar al 76,7% -amb 505,59 quilos de residus produïts per habitant- i al 62,9% de recollida selectiva -amb 401,96 quilos per habitant-, respectivament. Aquests percentatges han reportat que aquest 2018 a Tiana li correspongui pagar 35,13 euros de TMTR per habitatge, mentre que Torrelles paga 20,86 euros.

Bonificacions ambientals i socials

L’AMB ha introduït aquest 2018 diferents canvis a la TMTR per incentivar les bones pràctiques de recollida selectiva entre la població i donar suport a les famílies més vulnerables. En primer lloc, s’ha incorporat la bonificació del 100% de la taxa a les famílies vulnerables, que s’estima que beneficiarà fins a 20.000 famílies. L’import total subvencionat se situarà en els 800.000 euros. En segon terme, s’ha establert que l’estalvi que li suposin a l’AMB les millores realitzades en la recollida selectiva serà transferit al municipi perquè pugui continuar aplicant millores en aquest sentit. Les xifres de l’ens metropolità auguren que aquest estalvi serà de 13 milions d’euros si s’arriba als objectius que marca la Unió Europea per al 2020 -50% de reciclatge sobre el total de residus generats-. En últim lloc, l’AMB també incorpora bonificacions ambientals per l’ús de la xarxa metropolitana de deixalleries: com més ús, més rebaixes en les tarifes de l’any següent als usuaris que n’acreditin que l’han utilitzat mitjançant el Carnet de Deixalleries.

Una setmana per a la prevenció

Reduir els residus, reutilitzar els productes i reciclar el material. Les conegudes 3 R es posen de rellevància un any més durant la celebració de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Enguany, del 17 al 25 de novembre, els estats membres de la Unió Europea en recordaran la importància amb l’organització de diferents accions de sensibilització sobre la prevenció de residus. Sorgida fa tres anys arran d’un projecte que rep el suport del programa LIFE+ de la Comissió Europea, la iniciativa vol fomentar accions sostenibles per reduir els residus arreu d’Europa, fer públiques les tasques dutes a termes pels diversos actors mitjançant exemples concrets en aquest àmbit i convidar la ciutadania a canviar el seu comportament quotidià, especialment en matèria de consum i de producció. L’AMB, durant aquests dies, ha programat diferents activitats per conscienciar la ciutadania de la problemàtica dels residus amb propostes com tallers per fer sabó o personalitzar i reciclar la roba, i una sortida per espigolar i lluitar contra el malbaratament alimentari, entre d’altres.

stats