Microsites 21/02/2019

Ser resilients davant dels canvis, objectiu de la Planificació Estratègica de l'AMB

L'àrea de l'ens metropolità repassa els fruits de l'actual mandat i avança els reptes de futur

Judit Monclús
4 min

L’àrea de Planificació Estratègica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) es va crear en el mandat 2011-2014 per elaborar una primera agenda que recollís les pràctiques dels diferents serveis de l’ens metropolità. Ho va fer a través del REM (Reflexió Estratègica Metropolitana), un pla per indicar les línies globals d’actuació a mitjà i llarg termini. En l’actual mandat que ara finalitza (2015-2019), el REM ha donat pas al Projecte DREAM (Diagnosi, Reflexió, Estratègia, Accions Metropolitanes). “En aquest mandat anem més enllà i impulsem mesures que tendeixin a enfortir la governança metropolitana i els organismes vinculats a l’AMB”, assenyala Francesc Magrinyà, director de l’àrea de Planificació Estratègica de l’AMB. Es tracta de definir uns eixos de polítiques metropolitanes a partir del relat del Pla d’Acció Metropolità (PAM) i de les especificitats de cada territori. “Hem treballat amb les diferents àrees de l’AMB per articular uns relats que permetin ajuntar-los tots i enllaçar aquestes polítiques. Per fer-ho, ens hem basat en el concepte de territori resilient perquè el moment és de canvi i l’entorn bastant incert, amb uns riscos que hem agrupat en socials, econòmics, vinculats a la salut i a la sobirania alimentària; això ens permetrà activar les diferents polítiques metropolitanes”, explica Magrinyà. En total, està previst elaborar 25 relats DREAM. Igualment, que els deu primers –entre els quals els que relaten l’economia circular a l’AMB, la transició energètica i els conflictes socioecològics– es publiquin abans del mes de maig. “L’àrea de Planificació Estratègica té el paper activador dels diferents serveis de l’AMB i ens apropem a les altres àrees a través de la demanda d’anàlisi de riscos que ens plantegen”, especifica Magrinyà.

Panoràmica del litoral urbà barceloní, amb la Barceloneta en primer terme / AMB

Estratègies metropolitanes

L’economia circular, l’agricultura metropolitana, la transició energètica i la transició a la mobilitat sostenible han sigut les estratègies que s’han treballat més intensament i amb la col·laboració de les diferents àrees implicades. En economia circular, l’àrea de Planificació Estratègica ha impulsat un programa metropolità amb una metodologia que permeti coordinar els diferents projectes de simbiosi industrial i economia circular que es desenvolupen en el teixit industrial del territori metropolità per a un ús més eficient dels recursos públics disponibles. Així, el programa de simbiosi industrial ha executat una plataforma de recursos circulars que ofereix els serveis d’experts en economia circular, bones pràctiques empresarials i projectes territorials i empresarials. També s’ha impulsat la construcció de calderes de biomassa implicant vuit municipis de les Muntanyes del Baix i amb una inversió de tres milions d’euros en la convocatòria oberta d’espais naturals per programar explotacions forestals locals per disminuir el risc d’incendis. Alhora, s’ha impulsat el programa Residu Recurs, que, coordinat amb el Pla Estratègic d’Economia Circular de Barcelona i el projecte Recircula HUB UPC-AMB, proposa crear equips multidisciplinaris per desenvolupar idees al voltant d’aquesta temàtica. “S’hi han inscrit 22 equips de diferents universitats, que s’hauran de vincular amb empreses del sector per presentar un projecte al voltant del plàstic. Els guanyadors l’executaran amb el suport de Barcelona Activa”, assenyala Magrinyà.

En agricultura metropolitana, l’àrea de Planificació Estratègica treballa per dinamitzar circuits curts de comercialització al Parc Agrari, promoure la transició agroecològica a Collserola i dinamitzar l’agroecologia a les Muntanyes del Baix per preservar la pagesia i impulsar, entre d’altres, el projecte de menjadors escolars amb productes ecològics.

En estratègies energètiques, s’ha creat la Taula de Transició Energètica amb la col·laboració de municipis de l’AMB avançats en aquest àmbit, com Viladecans, el Prat de Llobregat o Sant Cugat, entre d’altres, per elevar les seves actuacions a escala metropolitana i introduir energies renovables cooperant amb el Pla Energia i Clima elaborat per l’àrea de Medi Ambient.

En l’estratègia de Mobilitat Sostenible, s’han avaluat les accions que cal fer per restringir el vehicle privat i per millorar les infraestructures ferroviàries. A més, s’ha valorat la priorització d’inversions de les línies d’autobús de la segona corona metropolitana, s’han fet estudis de mobilitat relacionats amb igualtat de gènere, d’oportunitats, d’accessibilitat i de nivell de pobresa, així com una anàlisi de correlació entre contaminació i equipaments.

La mirada posada en el futur

Per impulsar el progrés social i econòmic basat en la innovació i la sostenibilitat, l’AMB proposa desenvolupar el Pla Estratègic de la Barcelona Metropolitana 2030, que es treballarà a partir de tres grans pilars: la metròpoli resilient, la metròpoli pròspera i la metròpoli cohesionada. El pla vol ser un mecanisme per reduir les desigualtats i la segregació espacial al territori metropolità. En aquest sentit, l’àrea de Planificació Estratègica també treballa en el projecte de Barris Metropolitans, una iniciativa per agrupar-los (73 barris de Barcelona més 176 barris dels altres 35 municipis metropolitans) i avaluar-ne l’evolució segons cinc temàtiques: desenvolupament econòmic, cohesió social, igualtat de gènere, sostenibilitat ambiental i qualitat de vida. “Un cop avaluats, generarem grups de treball per valorar econòmicament el cost de mantenir els barris i començar a produir l’instrumental necessari per a una política de barris”, detalla Magrinyà.

Amb la mirada a llarg termini, l’àrea de Planificació Estratègica també adapta el Pacte de Polítiques Alimentàries Urbanes de Milà a través de la Carta Alimentària Metropolitana. Entre els seus objectius hi ha el de dotar d’una dimensió metropolitana les polítiques alimentàries per fer-les consistents al llarg del territori, així com establir un seguit de compromisos i projectes per augmentar els impactes positius del sistema alimentari metropolità i reduir-ne els negatius.

stats