ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS

Els nostres estalvis són l’eina per a la recuperació. Els necessitem ARA!

L’Associació Catalana de Municipis inicia una campanya per reclamar que els superàvits dels Ajuntaments es puguin utilitzar per a la reactivació socioeconòmica

Els ens municipals han estat els primers en abordar la crisi sanitària, social i econòmica que ha generat la Covid19, donant una resposta ràpida i contundent a les necessitats de la ciutadania. Però la crisi que està suposant la pandèmia torna a posar en perill les finances dels Ajuntaments que pateixen una manca de liquiditat i finançament que impedeixen l’impuls de polítiques de reactivació econòmica, essencials per afrontar la crisi actual.

Segons la Llei d’Estabilitat Pressupostària (LO 2/2012), les corporacions locals que gaudeixen d’una situació financera sanejada no poden aplicar lliurement els seus superàvits o romanents. Per això l’Associació Catalana de Municipis (ACM) promou la campanya Els nostres estalvis són l’eina per a la recuperació ( www.elsnostresestalvis.cat), reclamant al govern espanyol que alliberi romanents i superàvits de tots els Ajuntament de Catalunya perquè puguin disposar dels seus estalvis i fer front a la crisi.

La campanya

“Els nostres veïns i veïnes no entenen com, disposant de recursos gràcies a la bona gestió municipal, ara no els puguem utilizar per a les polítiques socials i de reactivació econòmica, i en últim terme donar-los millors serveis i atenció”, argumenta Lluís Soler, president de l’ACM i alcalde de Deltebre. L’Associació està posant de relleu que les administracions locals són les úniques que han complert els objectius de dèficit, gràcies a una gestió eficaç a través de l’aplicació de mesures econòmiques i financeres, la responsabilitat en la presa de decisions, i la contenció pressupostària limitant l’endeutament.

La campanya –a través d’una petició de l’ACM al president Pedro Sánchez, entre d’altres manifestos i peticions oficials–, reclama al Govern espanyol que flexibilitzi la regla de despesa i la modificació de la Llei 2/2012, per donar més marge a les administracions locals en la resposta a l’actual crisi. Alhora també demana al Govern català que creï un Fons de cooperació extraordinari per a la reactivació socioeconòmica d’un mínim de 150 milions d’euros per a cadascun dels exercicis 2020 i 2021, i creï un Fons de compensació per les despeses que han hagut d’assumir els ens locals davant la pandèmia.

Els tres eixos sobres els que se sosté la campanya són: l’institucional, amb la compareixença del president de l’ACM a la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socioeconòmica; el mediàtic, amb la campanya que dona a conèixer la importància de les propostes del municipalisme català, explicant a la ciutadania què suposarien aquestes modificacions que impactarien en el seu benestar diari, i l’operatiu, amb l’ACM treballant en col·laboració del municipalisme per conèixer les xifres de romanents i superàvits.

Les dades

Les mesures d’austeritat imposades a nivell europeu arran de l’anterior crisi econòmica són l’origen de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, el que suposa que el Govern espanyol retorni només el 35% de tot l’estalvi dels ens locals i el 65% restant el vagi tornant durants els propers 10 anys. D’acord amb l’estudi de l’ACM al tancament de 2019, el 30% dels ens locals, que representen el 44% de la població, tenen un superàvit de 258 milions d’euros i 1.249 milions d’euros de romanents, que ajudarien a impulsar la reactivació dels municipis que tenen una situació financera sanejada.

El que l’ACM reivindica és la suficiència financera dels ens locals, un principi present a tots els ordenaments jurídics, així com l’autonomia local: “No se’ns poden imposar més tuteles que ens limitin l’administració dels recursos dels ens locals, que no deixen de ser de la ciutadania, i que s’han d’enfocar a les necessitats urgents de la pròpia ciutadania i, en cap cas, a finançar altres administracions”, proposa Soler. Calen nous instruments legislatius perquè els ens locals puguin afrontar amb garanties nous rebrots de la crisi sanitària, aplicar mesures efectives per la inclusió social i la reactivació econòmica, i poder superar el sobreesforç que han patit les hisendes locals a causa de la pandèmia.

El + vist

El + comentat