Especials 10/09/2020

El Port de Barcelona celebra 10 anys treballant per la igualtat

3 min
El Port de Barcelona celebra  10 anys treballant per la igualtat

En els últims anys són moltes les reivindicacions que omplen carrers i places d’arreu del món a la recerca d’una societat més justa. Una la protagonitzen les dones i, també, homes amb crides a la igualat. Les polítiques actives que fomenten garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones i eliminar la discriminació per raó de sexe són determinants i, per això, les administracions públiques hi juguen un paper molt important.

El Port de Barcelona té el compromís amb les persones, la gestió ètica i professional, l’orientació al client i la responsabilitat social i la innovació com a valors que regeixen el comportament de l’entitat. Per això, el Port fa deu anys que treballa per millorar les polítiques amb perspectiva de gènere, a través de diversos plans d’igualtat.

Enguany, la infraestructura catalana ha aprovat l’edició 2020-2022 del Pla d’Igualtat, una guia per seguir amb la responsabilitat d’avançar en drets i deures i respondre com demana la societat i com s’espera que ho faci una entitat pública.

Nou Pla d’Igualtat 2020-2022

El nou Pla d’Igualtat del Port de Barcelona, amb una vigència de tres anys, es planteja diverses accions a implementar a mitjà i llarg termini: incrementar la difusió de les accions dutes a terme pel Comitè Permanent d’Igualtat i de l’existència del Protocol d’Assetjament; fomentar la sensibilització de tota la plantilla mitjançant els protocols laborals; detectar carències que hi pugui haver dins l’organització, a través de l’enquesta interna Great place to work, per poder millorar-les; i promoure el Pla Concilia, un servei de suport i assessorament de professionals especialistes que cobreix diversos aspectes de l’atenció a la família, l’atenció social i l’atenció a la dependència, entre els empleats i empleades.

Fa deu anys que el Port de Barcelona va materialitzar el seu compromís en la lluita per la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones amb el primer Pla d’Igualtat.

Compromís amb la igualtat de gènere

Des del 2010, la infraestructura catalana ha implantat i ha fet un seguiment de moltes accions implementades a mitjà i curt termini en les diferents àrees d’actuació. Aquestes actuacions vetllen pel compliment de paràmetres com la igualtat d’oportunitats a l’hora d’accedir a un lloc de feina; les mesures de conciliació de la vida personal i laboral; la formació sobre igualtat i sensibilització de tota la plantilla; les promocions sota el principi de presència equilibrada entre homes i dones; els protocols d’actuació per gestionar l’assetjament sexual; l’eliminació del llenguatge sexista de tota l’organització, i la creació de la figura de l’Agent d’Igualtat.

Igualment, el Port de Barcelona, ferm amb el seu compromís amb la sostenibilitat social a través del Pacte Mundial de les Nacions Unides, treballa per complir els 10 principis del pacte i també dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que inclouen el canvi climàtic, la desigualtat econòmica, la innovació i el consum sostenible. Concretament, l’ODS número 5, que insta a treballar per assolir la igualtat de gènere, no només perquè és un dret humà bàsic, sinó també perquè és vital per al desenvolupament sostenible.

Està demostrat que empoderar les dones té un efecte multiplicador i ajuda a promoure el creixement econòmic i el desenvolupament a escala global. Per això, el Port creu fermament que cal incrementar la presència de dones dins els òrgans de govern.

Una dècada des del primer pla d'igualtat

En aquests deu anys, el Port de Barcelona ha elaborat quatre Plans d’Igualtat: el maig del 2010, el maig del 2012, el desembre del 2019 i el gener del 2020. Els objectius generals de tots són clars: fer possible el principi d’igualtat de tracte i d’oportunitat entre homes i dones al conjunt de les seves polítiques; facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral; fomentar la formació en igualtat; promoure la presència equilibrada entre homes i dones als òrgans de selecció i valoració, i establir mesures efectives per eliminar la discriminació per raó de sexe i de protecció davant l’assetjament sexual.

Aquests objectius s’han anat materialitzant al llarg dels anys amb accions implementades a través dels diferents plans d’igualtat. Cal destacar-ne l’àrea de conciliació, amb mesures com l’excedència o la reducció de jornada per la cura d’un fill o filla; la flexibilitat en l’horari d’entrada i de sortida i en l’horari d’estiu. També, el 2015, s’elabora la guia de la conciliació i la de maternitat, paternitat i lactància, on es recullen totes les informacions, permisos i tràmits relacionats amb la conciliació i la gestació de prestacions.

El 2011, el Port de Barcelona aprova el protocol d’actuació per gestionar l’assetjament sexual per tal de donar resposta i assistència a la víctima. En aquest sentit, s’implementen també mesures de protecció i suport en l’àmbit laboral, psicològic i econòmic a les persones víctimes de la violència de gènere.

Entre les mesures més recents hi ha la participació de les treballadores del Port en el Talent Girl, un projecte per promoure entre les joves, el futur de les properes generacions, el desenvolupament del talent en estudis tradicionalment masculins com les matemàtiques, la ciència, la tecnologia i l’enginyeria.

Cada Pla d’Igualtat compta amb el disseny, la implantació, l’avaluació i el seguiment del Comitè Permanent d’Igualtat, format per cinc persones representants dels empleats i les empleades que han participat en l’equip de treball, i amb l’Agent d’Igualtat, una figura clau i de referència pel pla.

stats