596 quilòmetres segurs per als motoristes

Des del 2012 la Diputació de Barcelona ha invertit 5,8 milions d’euros per millorar les contencions de seguretat

Està demostrat que si hi ha un accident entre vehicles, els motoristes són la part més feble. El seu cos és el para-xocs que rep primer i més durament, i en el cas dels accidents a la carretera hi ha afegit el perill de xocar contra la barrera lateral instal·lada perquè els vehicles no surtin de la calçada. Aquí és on intervenen els sistemes de protecció per a motoristes (SPM), que s’han demostrat efectius per reduir la sinistralitat, minimitzar les conseqüències d’una possible sortida de la via i fer menys greus les lesions dels motoristes. De manera general, es milloren les característiques físiques de les infraestructures viàries i s’incrementen les condicions d’ús, confort i seguretat.

És per això que en el període 2012-2015 la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, ha invertit 5,8 milions d’euros per millorar les contencions de seguretat per als motoristes a la xarxa viària, una quantitat que suposa dues vegades la inversió total realitzada fins a l’any 2011. Així doncs, aquestes actuacions signifiquen que ara hi ha 596 quilòmetres de carreteres que són segures per als motoristes, una xifra que suposa un 40% de la xarxa viària interurbana de la Diputació de Barcelona.

De fet, cada vegada més l’accidentalitat de vehicles de dues rodes, majoritàriament motocicletes, ocupa una proporció més gran en el conjunt de l’accidentalitat de la xarxa de carreteres locals. Però els sistemes de protecció de motoristes s’han demostrat eficaços per protegir tant els motoristes com els altres usuaris de vehicles de dues rodes, perquè eviten l’impacte directe del motorista contra els suports de les barreres laterals de la carretera i també dificulten que el motorista passi per sota d’aquesta tanca i impacti contra l’obstacle o bé que caigui pel desnivell protegit per la contenció.

Avui dia tots els projectes que incorporen contencions de vehicles ja preveuen les corresponents correccions per a motoristes. Però encara hi ha molts trams de carreteres que es van fer abans de la normativa actual i per això necessiten una actuació per instal·lar-hi sistemes de protecció per a motoristes. Els projectes dels SPM i de barreres actuen en carreteres senceres i per a la seva instal·lació es prioritzen les vies que presenten un índex de sinistralitat més elevat d’accidents de moto, mentre que a les vies sense accidentalitat registrada l’ordre d’actuació es forma segons els nivells de trànsit.

En definitiva, són una aposta tant per a la seguretat dels motoristes en particular com per als conductors en general.

Marc Castells valora la seguretat dels motoristes i ciclistes

El diputat d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, Marc Castells, manifesta el compromís de la Diputació de Barcelona en la millora de la seguretat a la xarxa viària local. Per aquest motiu, i com a mostra de l’aposta per millorar la seguretat viària, Castells posa en relleu que “l’esforç inversor que s’ha dut a terme en aquest mandat és un compromís ferm cap a la seguretat dels motoristes i els ciclistes”.

El diputat també destaca que per millorar les contencions de seguretat l’Àrea de Territori i Sostenibilitat ha destinat 5,8 milions d’euros, “una inversió que dobla la que s’havia dut a terme fins al 2011”: “Aquest fet permet que el 40% dels 1.590 quilòmetres de la xarxa viària interurbana titularitat de la Diputació de Barcelona siguin més segurs, i hi ha el compromís de continuar treballant fins a tenir el 100% de la xarxa completada”.

Aquest sistema de protecció per a motoristes i ciclistes “evita que en cas de caiguda el motorista o el ciclista tingui un impacte directe contra els suports de les barreres laterals que hi ha instal·lades perquè els vehicles no surtin de la calçada i així millora la seva seguretat en cas d’accident”, conclou el diputat Marc Castells, que també recorda que són 421 els quilòmetres de carreteres de la demarcació en què al llarg d’aquest mandat s’han fet obres de millora.

Més continguts de