Publicitat
Publicitat

FEMBCN

Els reptes de la ciutat del futur

Barcelona entra en una etapa decisiva. En els propers deu anys la ciutat i la seva àrea metropolitana s’enfrontaran a un conjunt de reptes globals que si no són ben resolts poden posar en qüestió el model de ciutat cohesionada, creativa, industrial, tolerant i de progrés que les generacions anteriors han construït.
La crisi econòmica global amb efectes locals en què estem immersos provoca desorientació i pessimisme, així com atur i manca de perspectives. Davant dels reptes actuals, cal apostar per una educació de qualitat, lluny d’un sistema que presenta massa llacunes, i impulsar amb força el teixit industrial. Calen també esforços per reclamar a Barcelona més centres de decisió i més aprofitament de les infraestructures, i recuperar amb més força la presència exterior, també en els mercats emergents, de les nostres empreses.
 
Hem de redefinir els models de gestió, tant a l’administració pública, que ha de guanyar en agilitat i eficiència, com a les empreses, que han d’allunyar-se de la cultura de la subvenció i créixer en competitivitat. Hem de continuar apostant emfàticament per l’economia del coneixement i l’emprenedoria, però la veritable economia del coneixement es recolza sobre una sòlida economia industrial i, si no hi creiem, la iniciativa emprenedora té un futur difícil.

La col·laboració publicoprivada és la resposta a aquest repte, i és una necessitat un pacte que permeti unir les forces i els recursos del món públic i del món privat. Les múltiples possibilitats d’associació publicoprivada es troben infrautilitzades. Hem d’aprofitar la crisi, el talent ciutadà i la situació de sanejament econòmic de la ciutat per tirar endavant les decisions estratègiques que s’estan posant en marxa per tal de fer front a la situació actual i al decaïment, i convertir la situació actual en un procés d’avançament amb la implicació de tots.

La crisi actual no ens ha de fer perdre de vista que Barcelona ha superat amb èxit crisis passades reinventant-se i sortint-ne més
reforçada.

Maria Reig és presidenta de la Comissió de Prospectiva del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

Etiquetes

Més continguts de

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT