Els serveis mínims de la vaga general d'aquest dijous, sector per sector

L'acord és similar al del setembre del 2010 però s'amplia en un terç el nombre d'efectius i s'incrementen els horaris del transport

La Generalitat i els sindicats han arribat aquest dilluns a un acord pels serveis mínims que es decretaran aquest dijous 29 de març, durant la jornada de vaga general. En una reunió que s'ha allargat tota la tarda, s'han acordat els serveis mínims del transport públic, les escoles, l'atenció sanitària, l'àmbit judicial i les autopistes, i el resultat ha estat similar a la vaga general passada, la del 29 de setembre del 2010. Segons ha informat el departament d'Empresa i Ocupació en un comunicat, un cop s'han sentit les propostes de tots els sindicats convocants i les associacions empresarials més representatives, s'han fixat aquests serveis mínims, que s'han de prestar el dia de la vaga general en l'àmbit de les competències que són titularitat de la Generalitat de Catalunya. Els serveis mínims ponderen el dret de vaga amb altres drets essencials i necessitats bàsiques, tal com estableix la llei.

Transport: un terç del servei

Pel que fa al transport de viatgers urbà i interurbà, el servei de Rodalies operat per Renfe, Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA, Transport de Barcelona SA, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i la resta de transports de viatgers urbans i interurbans, ofereixen servei de 6.30 h a 9.30 h i de 17.00 h a 21.00 h. És a dir, es garanteix un terç del servei i asseguren, com a mínim, un desplaçament complert d'anada i de tornada.

El transport de persones amb disminució opera de manera habitual, així com el transport escolar per accedir a centres d'infantil i primària que no tenen transport públic alternatiu. El servei de llançadora de les terminals de l'aeroport (Trans T1 - T2 UTE) funciona al 50% durant tota la jornada, igual que el servei d'autobús que uneix Barcelona amb l'aeroport, prestat per Express Autobús. Els regionals de Catalunya operats per Renfe Operadora ofereixen un terç del servei.

El transport de les mercaderies imprescindibles per abastir els establiments sanitaris i farmàcies operen com en un dia festiu. Pel que fa a la resta de mercaderies, només es transporten les que, per la seva naturalesa perible, no són susceptibles de conservació més enllà de 24 hores.

Sanitat: funcionament normal a urgències i serveis especials

En el cas de l'assistència sanitària a centres i establiments sanitaris assistencials de titularitat pública i privada, es garanteix el funcionament normal als serveis d'urgències i a les unitats especials (UCI, UVI, unitats coronàries, d'hemodiàlisi, neonatologia, parts i radioteràpia-quimioteràpia i altres d'urgència vital).

L'activitat quirúrgica inajornable i tractaments de ràdio i quimioteràpia es realitzen en situacions urgents i es garanteix l'atenció als malalts ingressats, tant assistencial com bàsica d'infermeria i hotelera. També es manté la neteja de les àrees d'alt risc (quiròfans, unitats de grans cremats, prematurs, UCI i UVI, sales de parts, unitats d'infecciosos i d'immunodeprimits, laboratori d'urgències, cuines...), el transport sanitari per atendre les urgències i la coordinació d'urgències i sistemes d'emergències.

Educació: un terç de la plantilla

Als centres docents públics i privats concertats no universitaris i llars d'infants treballa una persona de l'equip directiu i un docent per cada sis aules als centres d'ensenyament infantil i de primària (3 a 12 anys) i una persona de l'equip directiu i un terç de la plantilla a les llars d'infants (0 a 3 anys).

Emergències: personal necessari i imprescindible

Als centres d'atenció i gestió de trucades d'urgències i emergències, com les sanitàries, de policia, d'ordre públic, de violència de gènere, de protecció civil, de bombers, del salvament marítim, elèctriques, d'aigua i gas, d'informació de trànsit, el servei només el presta el personal necessari i imprescindible per poder realitzar les comunicacions de la forma habitual.

Assistència i serveis socials: el personal imprescindible

En el cas de les empreses que realitzen funcions d'assistència i serveis socials, com ara el servei de menjadors socials, treballa el personal imprescindible per a la prestació del servei. En l'ajuda a domicili només es presten els serveis urgents, necessaris i inajornables.

A les residències de persones amb disminució i a les de gent gran ofereix el servei habitual en règim de festiu, a les comunitats infantils/juvenils es mantenen els serveis habituals per part del personal educatiu d'assistència directa al menor i serveis habituals del personal de cuina, transport i vigilància.

Als centres d'atenció especial, residències, pisos-llar només hi treballa el personal necessari per garantir els serveis que es presten en un dia festiu, i als centres de dia el funcionament es preveu normal en el servei de restauració i del 50% en la resta de serveis. La teleassistència ofereix el servei habitual de teleoperadors i personal assistencial.

Serveis bàsics: funcionament normal

També es garanteix el funcionament normal de les instal·lacions i reparació de les avaries urgents d'energia elèctrica, de gas, d'abastament d'aigua potable, d'evacuació, de tractament d'aigües residuals i d'enllumenat públic.

A l'administració de la Generalitat de Catalunya només treballa una persona del personal directiu a cada centre de treball, tres persones als serveis de registre de documentals, serveis de control d'accés i serveis de telefonia, o quatre si el centre té més de 100 treballadors i una persona per servei als serveis que tramitin actuacions amb terminis preclusius o que, pel seu incompliment, puguin provocar la pèrdua o perjudicis greus de drets o interessos de tercers.

Més continguts de

El + vist

El + comentat