Tota la Universitat al servei de l’aprenentatge dels estudiants

La UVic-UCC reorganitza els espais i els processos d’aprenentatge d’acord amb el seu model formatiu per oferir una aproximació al coneixement més competencial i aplicada

El sistema universitari està immers en una situació de canvi constant per les noves formes d’aprendre i de generar coneixement, el nou perfil d’estudiants i la diversificació de propostes formatives: des de la formació de graus, màsters i doctorat fins als cicles formatius i la formació continuada.

Som davant de noves i diferents modalitats d’ensenyament que demanen una universitat oberta al món i adaptada a les realitats emergents sense perdre l’essència d’institució nodridora dels intel·lectes que busquen el coneixement. La UVic-UCC ha assumit el repte i l’ha convertit en una oportunitat per respondre adequadament a les noves demandes formatives a través de tres eixos fonamentals: posant l’estudiant al centre de l’acció formativa, buscant unes bases metodològiques innovadores per millorar els processos d’aprenentatge i organitzant els seus espais, d’acord amb el model formatiu.

L’estudiant al centre de l’acció formativa

El primer eix respon a l’aposta clara per la innovació i la transformació pedagògica a partir del disseny i l’aplicació d’un model de formació propi que vertebra tota l’acció formativa a través de la digitalització, la multimodalitat i la centralitat de l’aprenentatge en l’estudiant. Aquest model es basa en cinc principis generals que orienten l’estil i la pràctica docent: l’estudiant com a centre i actor del seu aprenentatge; un professorat excel·lent en docència, rigorós i compromès; unes relacions personals basades en el diàleg i la voluntat educativa; la valoració del coneixement, l’esforç, el treball personal i en equip i, finalment, posar literalment tota la institució al servei de l’aprenentatge dels estudiants.

Unes bases metodològiques innovadores per millorar els processos d’aprenentatge

El segon eix formatiu es basa en la concreció del model pedagògic, que va suposar l’assentament d’unes bases metodològiques innovadores que estructuren l’organització de l’aula i dels processos d’aprenentatge. En aquest sentit, s’ha fet una aposta clara per la utilització d’un ampli ventall de metodologies que permeten una aproximació al coneixement més competencial i aplicada, molt més significativa i participativa per part de l’estudiant i, en definitiva, molt més integradora del conjunt d’habilitats i sabers propis de l’exercici professional. És el cas, per exemple, del Laboratori de Simulació d'Infermeria.

En són exemples l’aprenentatge basat en problemes, l’aprenentatge basat en la simulació, el desenvolupament de projectes, la resolució de casos pràctics, l’anàlisi i seguiment de casos o l’aprenentatge cooperatiu; és el cas, entre altres, del Laboratori de Simulació d'Infermeria. Sense oblidar que aquesta activitat docent i aquesta manera d’aprendre s’han de vertebrar d’una manera clara en funció de l’exercici professional i de les noves necessitats de la societat. En aquest sentit, prenen especial interès totes les activitats pràctiques que els estudiants també realitzen en contacte directe amb empreses i institucions del sector, així com les diferents estades de pràctiques (nacionals, internacionals, curriculars, extracurriculars...) que l’estudiant té l’oportunitat de dur a terme en el marc de la seva formació universitària.

L’organització d’espais d’acord amb el model de formació

El tercer eix d’aquesta transformació formativa ha estat una reorganització radical dels espais, entorns i processos d’aprenentatge totalment coherent amb el model formatiu. Uns espais que també suposen un increment i una optimització dels entorns virtuals d’aprenentatge, i una generació d’àmbits específics anomenats laboratoris de formació. Aquests espais d’aprenentatge es converteixen en vertebradors de les habilitats que l’estudiant forja al llarg del seu procés formatiu, unes competències que, més enllà de cada àmbit professional específic, li proporcionaran les habilitats bàsiques i transversals pròpies de l’ensenyament universitari.

LABORATORI DE CREATIVITAT

El Laboratori de Creativitat està pensat per estimular l’esperit innovador i creatiu dels estudiants dels graus relacionats amb l’empresa i la comunicació, i facilitar l’assoliment de competències pròpies de l’àmbit que donin resposta a les demandes laborals actuals. Equipat amb televisors, sofàs, taules modulables i parets rotulables, es converteix en un espai de creativitat i de generació d’idees, de debat i de projecció de projectes, propostes i reptes emprenedors. Ideal per treballar el llançament de nous productes, per fer sessions de brainstorming o per estudiar noves eines del màrqueting i la publicitat. Igualment, permet portar a terme diferents tècniques d’avaluació integral de l’estudiant en el context del concepte que es denomina avaluació a 360º.

AULA D'EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

L’aula facilita l’autonomia, impulsa la investigació, l’experimentació, la manipulació i la creació per treballar diferents llenguatges artístics. Els mobles són estructures modulars, mòbils i versàtils, integrats en l’entorn, convertibles en taules, prestatgeries o expositors, segons la necessitat del moment. Així, es pot treballar d’una manera oberta i creativa des de terra, en taules o a les parets imantades. L’aula permet dissenyar espais multifuncionals, crear racons, ambients, treballar amb els colors, les formes i els materials, i jugar amb la llum, gràcies a la il·luminació dissenyada ad hoc i un sistema de cortinatges que regula l’entrada de la claror natural.

Més continguts de

El + vist

El + comentat