Microsites  /  UVIC - UCC 23/06/2017

Aprèn treballant amb la Formació Professional Dual

La iniciativa de la UVic-UCC, impartir la FP Dual en un entorn universitari, és única, innovadora i de qualitat

4 min
Aprèn treballant amb  la Formació Professional Dual

El Campus Professional de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya imparteix formació professional dual en un entorn universitari. Es tracta d’una iniciativa única, innovadora i de qualitat. Imparteix formació en algunes de les àrees d’expertesa de la UVic-UCC amb el clar objectiu de servir el territori i de cobrir necessitats de formació dels diferents sectors professionals, formant els tècnics especialitzats que el teixit productiu requereix. Col·labora amb l’Associació de la Xarxa C-17 per al foment de la formació professional en el territori.

L’alumne del Campus Professional UVic-UCC aprèn treballant, per via de la formació dual, que li proporciona una formació global adaptada a la realitat laboral. L’alumne, a més, gaudeix d’instal·lacions universitàries i de docents que provenen tant del món universitari com del món professional, circumstància que incrementa tant el valor com la qualitat de la formació que està rebent.

El Campus Professional col·labora amb l’entorn per millorar l’oferta i la qualitat de formació. A Vic imparteix dos cicles vinculats a l’àmbit de la tecnologia (Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma i Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius); a Granollers el cicle en Màrqueting i Publicitat; a Olot el cicle de Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària, i a Manresa un cicle de Desenvolupament d’Aplicacions MultiplataformaAnimacions 3D, Jocs i Entorns InteractiusMàrqueting i PublicitatProcessos i Qualitat en la Indústria AlimentàriaPròtesis Dentals.

Experiència garantida i formació a l’empresa

El sistema d’estudi dual és una alternativa mixta entre l’ocupació i la formació, que combina l’activitat laboral en una empresa amb l’activitat formativa al centre. L’alumne que s’incorpora a la formació professional dual ho fa mitjançant un contracte o beca de formació a través del qual percep una borsa de diners i d’aquesta manera cofinança els seus estudis. Així obté una formació molt més completa, aprèn al costat de professionals i desenvolupa les seves competències en un entorn laboral, amb la qual cosa afavoreix la seva incorporació posterior al món professional.

La FP Dual posa l’èmfasi en la formació pràctica i en la participació activa de l’empresa en el disseny dels continguts de la formació professional. La formació d’avui és l’empresa de demà.

EXPERIÈNCIES

Héctor Garcia

Titulat en CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Del cicle formatiu al grau universitari

“La principal satisfacció d’estudiar aquest cicle va ser la formació dual. La meva formació anava el doble de ràpid, em passava el dia aprenent, tant en l’àmbit laboral als matins com en l’acadèmic a les tardes. Sens dubte va ser una etapa on vaig créixer molt, i em vaig considerar molt afortunat de fer dual, ja que em generava ingressos suficients per pagar-me els estudis. Vaig fer el pas a la Universitat perquè tenia ganes de seguir ampliant la meva formació acadèmica, i vaig tenir l’oportunitat de continuar treballant amb la Beca Sí-Sí i estudiar el grau en Multimèdia a la UVic, del qual tenia un any convalidat gràcies al cicle formatiu de Teknós”.

Maria Resina

Estudiant del CFGS Màrqueting i Publicitat

Escollir un cicle formatiu per les oportunitats laborals

Quan vaig acabar el Batxillerat, vaig cercar informació que m’ajudés a decidir què estudiar i vaig descobrir que el grau d’inserció laboral dels cicles era molt elevat. Estic molt contenta per com ha anat el primer curs del cicle perquè la formació i els continguts responen a les meves expectatives. Fem molts treballs i projectes reals que ens ajuden a veure la realitat del sector per al qual ens estem formant. Tinc moltes ganes de començar l’estada a l’empresa el curs que ve!”

Rosa Gaya

Estudiant de CFGS Pròtesis Dentals

Del món laboral a estudiar un cicle formatiu

“Feia 4 anys que treballava per Avinent i l’empresa em va proposar d’estudiar el cicle de Pròtesis Dentals. Vaig veure que la formació em seria útil per encarrilar la meva trajectòria professional. Era tot un canvi però els estudis m’han permès, per exemple, aprofundir en el disseny assistit per ordinador. Ara estic convençuda que va ser un encert acceptar el repte, he descobert la meva professió: soc protètica dental”.

Arnau Piella

Titulat en CFGS Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària

Del cicle formatiu al lloc de feina

“Gràcies a la formació dual del cicle he pogut agafar experiència professional, focalitzar-me en el sector carni, que és molt potent, i alhora se m’ha donat la oportunitat de quedar-me treballant dins l’empresa i seguir-hi creixent. Quan miro enrere faig una valoració molt positiva dels dos anys de formació a Kreas”.

Àlex Moseguí

Titulat en CFGS Animacions 3D Jocs i Entorns Interactius

Acabar el cicle formatiu i posar-se a treballar

“Un dels avantatges més notables de treballar mentre estudiava va ser que en els treballs avaluables podia fer ús dels coneixements adquirits a l’empresa i millorar el rendiment. Va ser molt útil treballar al costat de professionals que em podien ajudar fins i tot en exercicis de classe gairebé com un professor particular. Sovint tenia poc temps, però em compensava. Actualment treballo a la mateixa empresa on vaig fer les pràctiques, tot i que crec que gràcies a l’experiència assolida des que vaig acabar podria accedir a qualsevol altra empresa que busqués perfils júnior”.

stats