OPINIÓ

Fantasmes olímpics

El moviment olímpic ha passat de ser engrescador, com ho era el 1992, a generar cert rebuig. Jocs com els de Sotxi o els de Rio de Janeiro van convertir-se en models insostenibles. Ara que s’obre la porta a viure per segon cop uns Jocs a Catalunya, en aquest cas d’hivern, la candidatura catalana haurà de ser molt didàctica per explicar que actualment el Comitè Olímpic Internacional prioritza models sostenibles, que gastin menys i no facin obres faraòniques. Al final, la recepta és senzilla: cal fer les coses bé. Catalunya trauria beneficis d’uns Jocs que millorin el transport però no facin destrosses als Pirineus amb grans obres sense sentit. Cal fugir dels models d’un passat recent que es van convertir en un tret al peu de l’olimpisme. Un moviment que necessita com sigui organitzar Jocs que millorin la seva imatge. I és aquí on la candidatura Pirineus-Barcelona pot ser clau.