POLIESPORTIU

El consell de ministres aprova la llicència esportiva única per a tot Espanya

La UFEC va presentar unes al·legacions per defensar la posició de l'esport català

El consell de ministres ha aprovat una modificació de la llei de l'esport de 1990 per regular la llicència esportiva única, que permetrà al seu titular "participar en qualsevol competició oficial, sigui quin sigui l'àmbit territorial". Amb aquesta mesura, a l'espera del reglament que la desenvolupi, el govern del Partit Popular pretén crear "unitat de mercat, en aquest cas per a l'esport", en paraules de la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría.

La llei de l'esport de 1990 estableix en el seu article 32.4 que "per a la participació en competicions esportives oficials d'àmbit estatal caldrà estar en possessió d'una llicència esportiva expedida per la corresponent federació esportiva espanyola. Les llicències expedides per federacions autonòmiques permetran participar-hi si aquesta federació es troba integrada a la federació espanyola".

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) va presentar unes al·legacions a Miguel Cardenal, president del Consell Superior d'Esports (CSD), per deixar clar que l'esport federat català s'oposa totalment a aquesta mesura. Els arguments jurídics presentats, als quals ha tingut accés l'ARA, recorden que les competències exclusives en matèria d'esport no poden ser modificades per una norma inferior i alerten de la privació de drets que això provocaria. L'avantprojecte de llicència esportiva única vulnera la transferència de competències en matèria d'esport que Catalunya va assumir amb el seu Estatut d'Autonomia.

L'objectiu del govern espanyol és reduir la despesa econòmica, simplificar els tràmits i racionalitzar els recursos. Segons la UFEC, en canvi, la mesura privarà d'ingressos econòmics les federacions d'àmbit territorial amb l'objectiu d'arreglar la mala gestió econòmica de les federacions estatals.